Under första halvåret 2019 anmäldes cirka 143 000 brott mot person vilket är en ökning med 3 240 brott eller 2 procent jämfört med första halvåret 2018. Totalt anmäldes 757 000 brott, en ökning med en procent jämfört med samma period förra året.

Misshandelsbrotten gick upp med 2 procent, till 41 100 brott, enligt färsk statistik från BRÅ.

Våldtäkter ökade kraftigt med hela 14 procent jämfört med förra perioden och de första sex månaderna anmäldes 4 070 våldtäkter, en ökning med 493 brott.

Våldtäkt ökar
Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 300 brott, vilket är en ökning med 20 procent (+386 brott) och våldtäkt mot män ökade ännu mer, 40 procent, till sammanlagt 118 brott.

Samtidigt ökade de anmälda våldtäktsbrotten mot barn, definierat som personer 0–17 år, med 5 procent till 1 650 anmälda brott.

Störst ökning
Allra mest ökade bedrägeribrott där kortbedrägerier och identitetsbedrägerier utgör två tredjedelar av de anmälda brotten.

Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2019 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och bostadsinbrott de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2019.

Bostadsinbrotten minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 4 040 brott (−17 %) och lägenhetsinbrotten 2 810 brott (−21 %).