Den brittiska hälsomyndigheten, Public Health England, har börjat registrera etnicitet för coronasmittade, rapporterar BBC. Detta efter att det visat sig att olika så kallade minoritetsgrupper löper större risk att bli allvarligt sjuka med Covid-19.

”Det verkar vara en oproportionellt stor påverkan i dessa grupper. Det är viktigt att vi gör en grundlig utredning snabbt, så att vi bättre kan förstå varför och sedan kan vidta de åtgärder som krävs”, sa statssekreterare Robert Jenrick, vid en presskonferens vid Downing Street under lördagen.

En undersökning visar att i Storbritannien har 34 procent av de cirka 4 800 registrerade kritiskt sjuka Covid-19 patienterna identifierats som svarta, från Mellanöstern eller av annan minoritet. Detta trots att endast 14 procent av befolkningen kommer från dessa grupper enligt den senaste folkräkningen (2011).

Biologiska faktorer påverkar

Dr Chaand Nagpaul, ordförande för Brittiska läkarföreningen, säger till BBC att det är viktigt att ta reda på varför etniska minoriteter påverkas oproportionerligt. Av 51 sjukvårdsarbetare som dött av covid-19 var nästan 75 procent av utomeuropeisk bakgrund.

Enligt Dr Riyaz Patel, docent i kardiologi vid University College London, finns många skäl till varför svarta patienter och patienter från Mellanöstern skulle kunna ha större risk att drabbas hårt av viruset. Dels pekar Patel på sociala faktorer, exempelvis att de är mer benägna att leva fler generationer tillsammans i ett och samma hushåll, men han säger även att det finns biologiska faktorer som påverkar.

”En sak som är mycket tydlig för oss på Londons intensivvårdsavdelningar är att diabetes, högt blodtryck och övervikt är stora riskfaktorer för att drabbas av allvarlig lungsjukdom. Alla dessa riskfaktorer är vanligare hos svarta patienter och patienter från Mellanöstern, så det kan finnas en länk här som behöver ytterligare undersökning”, säger Dr Patel.

Rykte om att svarta inte kan smittas

I USA har svarta drabbats i större utsträckning än vita amerikaner, rapporterar CNN. I staten Louisiana utgör svarta 70 procent av de som dött av viruset, trots att de utgör endast 32 procent av befolkningen.

Enligt US News gick det länge ett rykte i USA om att svarta inte kunde smittas. Möjligen gjorde detta att många inte vidtog några skyddsåtgärder och istället spred smittan snabbare.

I Sverige uppmärksammades tidigt somalier som en grupp där smittan spridits snabbare än bland befolkningen i stort. Detsamma rapporteras från både Norge och Finland. För mindre än en vecka sedan var 1,8 procent av den somaliska befolkningen i Helsingfors smittade. Motsvarande siffra bland övriga Helsingforsbor var 0,2 procent, rapporterar Yle.

authorimage