Medan inströmningen av illegala migranter fortsätter via Medelhavet ökar andelen tyskar och italienare som fått nog. Det framgår av två nya mätningar i respektive land.

En majoritet av tyskarna vill att färre migranter ska tas emot i landet. Det visar den senaste Deutschlandtrend-undersökningen, som också avslöjar att missnöjet med regeringen är fortsatt stort.

Enligt undersökningen anser två tredjedelar av väljarna att det är rätt av den tyska regeringen att söka en lösning på EU-nivå för att hantera inflödet.

Ungefär en tredjedel skulle föredra nationella lösningar. Dessa är främst anhängare av Alternativ för Tyskland (AfD) som vill ha en radikal minskning av antalet invandrare till Tyskland.

LÄS ÄVEN: Meloni rasar över tyska regeringens finansiering av NGO:s för migranter

En majoritet av de tillfrågade är skeptiska till att det kan finnas en europeisk lösning: 70 procent sa att en effektiv reformering av EU-lagarna inte skulle vara genomförbar inom en snar framtid.

Ungefär 73 procent anser att fördelningen av migranter i Tyskland fungerar dåligt medan 78 procent säger att integrationen av dem i samhället och på arbetsmarknaden inte fungerar bra, och 80 procent håller med om att myndigheterna inte lyckas genomföra utvisningar av asylsökande som fått avslag.

Omkring åtta av tio stödjer utökade gränskontroller samt att nå överenskommelser med afrikanska stater om att ta emot avvisade asylsökande.

Italien

I Italien, dit många migranter tar sig, har oron för den växande tillströmningen ökat klart det senaste året och nästan två tredjedelar vill stänga gränserna.

Andelen som ser ökningen av antalet migranter som ett hot mot ordning och säkerhet är den högsta sedan 2007 då 51 procent av italienarna uttryckte en sådan åsikt. Nu ligger denna siffra på 45 procent.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här stormar migranter mot EU