I kölvattnet av terrorgruppen Hamas massaker på civila israeler, och det uppblossade judehatet inom migrantgrupper som följde, beslöt Chalmers ledning i november att förbjuda alla politiska manifestationer och affischering på skolan. Sedermera backade man från förbudet och nu kräver studenter en ursäkt och att skolan hissar den palestinska flaggan.

Några veckor innan beslutet deltog Afef och Isra i en manifestation utanför kårhuset med kravet att universitetet skulle ta ställning i kriget och avbryta samarbeten med israeliska universitet. Man menar att beslutet togs i direkt anslutning till manifestationen och därför känner de sig utpekade och blev oroliga då fallet togs upp i media. Nu kräver man en ursäkt av Chalmers ledning.

Enligt Chalmers rektor Martin Nilsson infördes förbudet efter att en akut situation uppstått på skolan som upplevdes som hotfull.

Några dagar senare backade Chalmers och meddelade att politiska manifestationer var tillåtna igen.

Stämningen kring vissa av manifestationerna blev så pass hotfulla att skolan tillkallade både polis och ordningsvakter.

Jämför med Ukraina

– Vi har känt oss jagade på campus. Vi får inte vara här och inte där. Det är inte så de behandlat studenter som stått upp för Ukraina och Iran tidigare. Nu vill vi att de hissar den palestinska flaggan på samma sätt som de gjort med Ukrainas, säger Afef Dani till Göteborgs-Posten.

Han menar att det inte går att ställa sig humanitärt på Ukrainas sida utan att också göra det för de palestinska områdena.