➤ Högst andel muslimer har idag, i storleksordning: Bulgarien (stor minoritet från grannlandet Turkiet), Frankrike och Sverige. Lägst andel i Visegrad-länderna och Baltikum.

Pew Research Center publicerar i veckan en studie som tittar närmare på den muslimska befolkningen i Europa och kommer fram till att denna kommer fortsätta växa under de nästkommande decennierna även ifall invandringen skulle stoppas helt och hållet.

Baserat på 2016 års siffror kommer andelen muslimer till 2050 – givet att invandringen stoppas helt här och nu – att ligga på 7,4 procent av Europas befolkning. Det motsvarar 30 miljoner och är en kraftig ökning på dagens andel på 4,9 procent (25,8 miljoner).

Den främsta anledningen till detta är enligt Pew att muslimer i genomsnitt är 13 år yngre än européer och har en högre nativitet.

Olika scenarier
Ifall invandringen fortsätter på en jämn nivå, med migranter som i första hand är ute efter en bättre ekonomisk tillvaro och familjeåterförening, kommer andelen ligga på 11,2 procent (58,8 miljoner) till 2050.

I ett tredje scenario där den höga invandringen, som 2015 och 2016, fortsätter kommer andelen muslimer vara 14 procent till 2050 (75 miljoner).

Tyskland och Sverige är de länder som skulle drabbas värst av det högre scenariot. I Sverige skulle det innebära att andelen muslimer ökade från dagens åtta procent till 31 procent.

Pew understryker samtidigt att även i scenariot med en fortsatt hög invandring skulle den muslimska befolkningen vara betydligt mindre än både kristna och de med ingen religiös tillhörighet.