Det svenska fartyget Freedom har stoppats av Israel från att olagligt ta sig in på israeliskt territorialvatten. Fartyget ingår i den återkommande vänsteraktivistiska aktionen Ship to Gaza till stöd för den antisemitiska terrororganisationen Hamas som styr i området och vars mål är att utplåna Israel.

Hela besättningen på 12 personer varav sju svenskar, inklusive den tidigare i Sverige brottsdömde politiske extremisten Dror Feiler, togs av israelisk militär in för förhör. Feiler har tidigare gripits i Israel för olagliga aktioner.

Till SVT säger Feiler att han nu hoppas på att den svenska regeringen ska agera till stöd för vänsteraktivisternas försök till olagligt intrång på israeliskt territorium. Enligt Feiler har båten ”blivit kidnappad” i en israelisk ”piratakt”.

Förra helgen stoppades Ship to Gaza-fartyget al-Awda som avrest från Norge. Enligt Israel agerar man i enlighet med internationell lag när man hindrar dessa Hamas-stödjande fartyg att ta sig in på israeliskt farvatten.

Syftet med Ship to Gaza är att skapa opinion för att bryta vad man påstår är en israelisk blockad mot Gaza. Israel och mer neutrala bedömare menar dock att någon blockad av det slaget inte existerar. Däremot görs kontroller av vad som fraktas in till det terroriststyrda området i syfte att hindra införsel av sådant som kan användas för de ständigt pågående raketskjutningarna och andra terrordåd mot Israel som utförs av palestinska Hamas-terrorister.