Svenska kyrkan har länge kritiserats för att man obstruerar mot den svenska utlänningslagen och gömmer illegala invandrare undan polisens inre utlänningskontroller och verkställande av av- och utvisningsbeslut. Nu går ett antal företrädare för Svenska kyrkan i Malmö ett steg längre och JO-anmäler polisen för att de hindrat kyrkan att gömma illegala.

Det är församlingskurator Britta Abotsi samt diakonerna Linus Hermansson, Patricia Ljunggren, Christina Ohlsson och Ebba Älverbrandt som i ett debattinlägg i Sydsvenskan berättar att de anmäler Malmöpolisen till JO för brott. Detta efter att polisen i augusti förra året hämtat fem illegala familjer som Svenska kyrkan gömde på Klåveröds vandrarhem på Söderåsen där man bedriver lägerverksamheter som ska vara avsedda för utsatta svenska barn.

Debattörerna uppger sig vara chockade över att polisen gör sitt jobb och myndighetens ingripande mot att Svenska kyrkans lägerverksamhet används för andra ändamål än de föreskrivna som dessutom innebär att man bidrar till brott mot utlänningslagen. Även de gömda familjerna uppges ha chockats svårt av den svenska myndighetsutövningen.

Svenska kyrkans företrädare hävdar att inre utlänningskontroller och verkställande av beslut fattade av Migrationsverket och domstolar många gånger strider mot FN:s barnkonvention. Man skriver att polisens uppdrag att i ökande omfattning tillse att svenska lagar och myndighetsbeslut på området efterlevs är ”en djupt oroande trend”. Man kräver nu att de verksamheter där Svenska kyrkan gömmer illegala invandrare ”måste vara fredade” från polisens myndighetsutövning och hoppas få gehör för detta hos JO.

Sedan tidigare råder omfattande begränsningar för hur polisen får arbeta för att hitta illegala invandrare, en grupp som ökar kraftigt och idag beräknas omfatta många tiotusentals personer, de flesta asylsökare som gått under jorden efter avslag på asylansökan. Polisen är enligt direktiv förhindrad att leta efter illegala invandrare på flertalet platser där man vet att dessa befinner sig. Det innebär att mycket få illegala invandrare hittas.

Debattörerna hänvisar till en uppmaning från Europarådet om att organisationer och samhällsfunktioner som behövs för att garantera det man kallar ”papperslösas grundläggande rättigheter” ska skyddas av ’brandväggar’. Det innebär bland annat att polisen inte bör tillåtas eftersöka personer på eller i närheten av sådana platser och att de myndigheter som garanterar dessa påstådda rättigheter bör vägra lämna ut uppgifter till polisen, vilket innebär att brottsutredningarna försvåras.

De fredade zonerna är bland annat sjukvården, skolan, socialtjänsten, rättsväsendet, religiösa inrättningar och frivilligorganisationer. Artikelförfattarna menar att polisens ingripande mot Svenska kyrkans gömmande av illegala på Klåveröds vandrarhem strider mot Europarådets rekommendationer. Man kräver att fortsättningsvis få fortsätta att hålla illegala invandrare gömda där utan risk för påhälsning från polisen.

Svenska kyrkans företrädare skriver att deras rätt att gömma illegala bör gälla oavsett vilka partier som innehar den politiska makten i Sverige, dvs i praktiken vara överordnad demokratin. Den mer restriktiva invandringspolitik som det nu talas om och som delvis har införts kallar artikelförfattarna för ”omänsklig” och tycker inte att Svenska kyrkan ska behöva efterrätta sig.