Efter vad som beskrivs som en intensiv debatt på kyrkomötet avgjordes till slut motionen ifall Israel gör sig skyldig till apartheid i en omröstning som slutade med rösterna 127 mot 103.

Svenska kyrkan ska lyfta frågan om Israel gör sig skyldig till apartheid utifrån folkrätten. Det står klart efter ett beslut på kyrkomötet på måndagen. Bakom motionen står kyrkopolitiker från olika grupper som företräds av Daniel Tisell (C).

LÄS ÄVEN: Fortsatt medlemsras i Svenska kyrkan – S skyller på föräldrar

Förslaget som låg på bordet var att kyrkomötet skulle ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina utifrån FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid. Frågan ska också lyftas inom ramen för internationella ekumeniska organ som Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

Israelfientlighet

Under debatten var det flera som var kritiska mot förslaget. Man ifrågasatte bland annat hur det kommer sig att Israel alltid hamnar i blickfånget på kyrkomötet medan andra var luttrade och såg detta som ytterligare en bekräftelse på att Svenska kyrkan är israelfientlig.

Efter voteringen och beslutet var det dystert bland somliga ledamöter.

– Vi ser att denna starka vänsterkultur fortgår i Svenska kyrkan, säger Fredrik Sidenvall från Frimodig kyrka till Dagen.

– Det är en obegriplig fixering vid staten Israel. Det är helt historielöst och man har helt glömt varför staten Israel bildades.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan lyser upp kyrka i Pridefärger

Anna-Karin Hammar (S), som länge varit aktiv för den palestinska sidans sak, var desto mer munter.

– Det här betyder att Svenska kyrkan får ett tydligt mandat att lyfta folkrätten i sin helhet, även när den omfattar apartheidbenämningen, säger hon till Dagen.