➤ INTEGRATION Gruppen Ung i Sverige, som ligger bakom och organiserar afghanernas sittstrejker i Stockholm, ger nu kurser i persiska och dari för svenskar då man menar att svenska folket måste ta ansvar för att kunna bli en del av det nya Sverige.

Onsdagen den 27 september anordnar Ung i Sverige en workshop som sägs vara öppen för alla. Men målgruppen tycks vara svenskar och språklektionen utgör ”en första introduktion till språket och viktigt för att du ska klara dig i det nya samhället”.

Vi kämpar för att vi afghanska ungdomar ska få stanna och bli en del av samhället, då får svenskarna ta ansvar att vara en del av det samhället också. Språk är inte hinder för att förstå varandra, det är verktyg! Vi lär av varandra och möter morgondagen tillsammans. Ett samhälle där alla håller ihop och som vi formar tillsammans. Välkommen på vårat integrationsprojekt – Persiska/Dari för svenskar!

Enligt uppgift ska Ung vänster stå bakom organisationen Ung i Sverige.