Medan investeringarna i forskning och utveckling har tredubblats i världen under de senaste två decennierna, och den globala konkurrensen om talanger och investeringar blir allt hårdare, tappar svensk forskning och utveckling mark jämfört med andra länder.

Sveriges tradition som forskningsnation till trots har svenska forskningsinvesteringar under samma period inte hängt med i den internationella utvecklingen. Det menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Fortfarande står forskning och utveckling för en relativt stor andel av vår bnp jämfört med många andra länder men den allra största ökningstakten sker utanför våra gränser. Ska Sverige vara en och innovativ kunskapsnation även långsiktigt måste vi ta nya steg framåt, säger han till Tidningen Näringslivet.

Svenskt Näringsliv vill se att det forskningspolitiska målet ska vara att öka fou-andelen (forskning och utveckling) av bnp med en procentenhet. Samtidigt är kompetensförsörjningsfrågan åter igen akut efter att pandemin klingat av.

– I det här fallet är mitt största huvudbry hur vi ökar intresset för de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena i tidiga åldrar. Det måste börja med ett genuint intresse underifrån och sedan kryddas med en spets i forskningen. Forskningen förtjänar att hamna högt upp på agendan.

Sluta vara naiva

Sara Mazur på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse menar att man i Sverige inte stimulerar företagen att lägga foU i landet.

– Vi måste sluta att vara så naiva. Den konkurrens som vår industri möter utomlands är företag med starkt stöd från sina hemmamarknader. Det har vi inte längre i Sverige. Vi måste bli stolta över svensk industri, säger Sara Mazur.

– Vi är oerhört innovativa i Sverige men för många av våra startup-företag slutar det med att de blir uppköpta av amerikanska eller kinesiska företag. Att de därmed inte bygger vidare i Sverige är djupt tragiskt.

Gamla meriter

Enligt en undersökning är åtta av tio företag mycket positiva till målet att öka foU:s andel av bnp. Vart fjärde företag anser att tillgången till foU-kompetens är dålig och att den högre utbildningen och forskningen brister i relevans för deras företag.

På Svenskt Näringsliv efterlyser man tydligare politiska ambitioner vilket skulle öka företagens benägenhet att investera i Sverige.

– Vi kan som en traditionell forskningsnation inte längre vila på gamla meriter. Det är tydligt att Sverige inte har hängt med i utvecklingen, säger Emil Görnerup, forskningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.