Att vara kristen är problematiskt i ett flertal europeiska länder, bland annat Sverige. Detta enligt organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians of Europe, OIDAC.

Skälet till att man valt att titta närmare på just Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Sverige är att det är där det blivit allt svårare att vara kristen, enligt OIDAC.

Man pekar särskilt på en religionsfrihet på tillbakagång liksom yttrandefrihet, samvetsfrihet och föräldrarättigheter, bland andra mänskliga rättigheter.

LÄS ÄVEN: Situationen för kristna förvärras – förföljs som aldrig tidigare

OIDAC säger sig i valet av de fem länderna ha utgått från artiklar i media, riktade frågeformulär, officiell statistik och djupintervjuer och därigenom identifierat två källor till ökad intolerans och diskriminering.

I första hand rör det sig om regeringars lagstiftning, eller en politisk diskurs som undergräver kristnas frihet, men även på individnivå genom social uteslutning och brottsliga handlingar mot kristna.

Islamiskt förtryck

Man nämner bland annat problem med ”sekulär intolerans och islamiskt förtryck” och att anti-kristna hatbrott i Europa ökat med 70 procent mellan 2019 och 2020. I Sveriges fall pekar man särskilt på de senare årens stora invandring och hur det lett till ”en hög grad av social segregering med synlig fientlighet mot kristna”.

Sverige pekas också ut som ett av tre länder där samvetsfriheten är hotad och riskerar göra så att kristna i framtiden kan komma att helt uteslutas från vissa yrken.