I den parlamentariska utredning om framtiden för Public Service som nyligen slutfördes ställde sig samtliga åtta riksdagspartier bakom en övergång från licens- till skattefinansiering. Men nu ändrar sig Sverigedemokraterna och säger nej.

Public Service sköter inte sitt uppdrag, skriver SD Riks på Twitter på lördagen, och deklarerar att partiet därför inte kommer att stödja en tvångsfinansiering av SVT och SR via skattsedeln. Fotbytet deklarerades även muntligt på lördagen av gruppledare Mattias Karlsson på partiets valkonferens.

Det var i september som det stod klart att Sverigedemokraterna, genom riksdagsledamoten Angelica Bengtsson, förenat sig med de övriga sju partierna i Public Service-kommittén för en utfasning av licenssystemet och en övergång till skattefinansiering. Många Sverigedemokrater var upprörda eftersom man menar att SVT och SR under lång tid systematiskt har motarbetat och missgynnat SD vid sidan av att vara allmänt vänstervridna.

LÄS MER: SD-väljare rasar efter partiets stöd till tvångsfinansieringen av public service – hotar att överge partiet

Det senare är en kritik som även de borgerliga partierna riktat mot Public Service, inte sällan i skarpa ordalag. Ändå ställde inte heller de partierna några villkor om bättring för att stödja en tryggad försörjning för Public Service av skattebetalarna.

I samband med protesterna inom SD gick partiledningen ut och försökte gjuta olja på vågorna. Det lyckades man inte med. I stället blev det ett ärende på partiets årskongress i slutet av november att ta ställning till om SD i stället ska verka för att SVT och SR läggs ned. Motionen vann inte bifall men kritiken har funnits kvar som en splittrande faktor inom partiet.

LÄS MER: Nedläggning av public service blir stridsfråga på SD:s partikongress

Partiledningen förefaller nu göra bedömningen att man inte vill ha också denna partisplittrande fråga att brottas med i valrörelsen ovanpå missnöjet från de inom partiet som velat se Kent Ekeroth och Mikael Jansson kvar i riksdagen och den utmaning man ställts inför från nybildade partiet Alternativ för Sverige dit redan flera avhopp från SD har skett.

För att stoppa skattefinansieringen av SVT och SR krävs dock att ytterligare ett eller flera partier ändrar sig i frågan.

Tufft utspel om utvisningar från Åkesson

På SD:s valkonferens på lördagen gjorde Jimmie Åkesson även ett annat utspel för att blidka partiets hårda falang. SD-ledaren slog fast att grovt kriminella utlänningar ska utvisas, även om de riskerar dödsstraff eller tortyr i sina hemländer. Samtliga utvisningar ska verkställas, inte som idag endast en bråkdel.

Länder som obstruerar och vägrar ta emot sina medborgare, idag exempelvis Somalia varifrån Sverige haft en hög asyl- och anhöriginvandring, ska bli föremål för sanktioner om de inte ändrar inställning, exempelvis i form av indraget bistånd. Åkesson sade också att eventuella internationella konventioner som lägger hinder i vägen måste omförhandlas och i yttersta fall ignoreras.