Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har pekat ut sänkta hastighetsgränser och höjd trängselskatt som sätt att få ned utsläppen. Men från regeringens stödparti Sverigedemokraterna blir det ett bestämt nej.

Planerna på sänka reduktionsplikten, för att få ned bensinpriset, gör så att regeringen antingen får vidta andra åtgärder för att nå klimatmålen till 2030 eller överge dem.

LÄS ÄVEN: Elkrisen: Elsa Widding kräver krafttag – vill pausa klimatmålen

Under de senaste dagarna har Romina Pourmokhtari (L) vid flera tillfällen pekat ut sänkta hastighetsgränser och höjda trängselskatter som ett par sätt att nå målen. Från sverigedemokratiskt håll sågas dock båda förslagen.

– Jag har svårt att se att det skulle vara särskilt betydande vad gäller utsläppsminskningar, säger partiets klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen till DN.

Samtal har inletts

Han påpekar också att någon överenskommelse mellan partierna att vidta kompletterande åtgärder för att man sänker reduktionsplikten inte finns. Samtal om reduktionspliktens nivåer ska dock ha inletts med regeringspartierna.

Sverigedemokraterna vill i stället se höjda hastighetsgränser på flera håll i landet och höjd trängselskatt ser man som en ineffektiv åtgärd.

LÄS ÄVEN: Nio av tio svenskar vill ändra livsstil för klimatet