➤ LOKALRADIOSATSNING SR P4 Kronoberg drog på måndagen igång sin nya satsning på lokalnyheter på arabiska. ”En integrationsmöjlighet”, enligt kanalchefen Ulf Myrestam.

Som skäl för satsningen uppger Sveriges Radio att cirka 300.000 arabisktalande personer sökt asyl i Sverige bara de senaste åren och att många av dessa har placerats ut på mindre orter i landet och att det är svårt för denna grupp att ta del av de lokala nyheterna.

Myrestam menar att de arabisktalande migranter som nu försöker etablera sig i landet inte ska behöva lära sig svenska så snabbt. Däremot anser han att målsättningen för dessa migranter är att de ”på sikt ska kunna ta del av nyheter på svenska”.

Två gånger i veckan blir det nu nyhetssammanfattningar på arabiska i digitalradio och på webben. Inslagen ska också innehålla samhällsinformation samt personporträtt av personer från arabisktalande länder.

Myrestam säger att han ser det som ”en rolig utmaning” att få använda licenspengarna till att försöka nå ut brett till denna nya målgrupp. Satsningen ska till att börja med pågå i fem månader. Därefter ska den utvärderas. Kanalchefen föreställer sig att behovet av arabiskspråkiga nyheter snabbt kommer att minska i takt med att migranterna lär sig svenska.