Svensk media, inklusive statskontrollerade SVT, har under lång tid anklagats för att rapportera vinklat och ensidigt negativt om Ungern och dess konservativa majoritetsregering. Nu fälls public service-aktören av Granskningsnämnden för att ha brutit mot kravet på saklighet och rapporterat fake news.

Bakgrunden till fällningen är ett nyhetsinslag den 21 december förra året där SVT felaktigt hävdade att den ungerska regeringen gett arbetsgivare rätt att beordra anställda 400 timmar övertid per år och refererade till detta som en ”slavlag”.

I själva verket innebar lagändringen inte någon skillnad mot tidigare beträffande arbetsgivares rätt att beordra övertid. Antalet timmar är fortfarande 250 som tidigare. Det som skrivits in i lagtexten är endast att arbetsgivare och arbetstagare nu tillsammans och frivilligt kan komma överens om ytterligare 150 timmars övertid.

SVT har valt att inte be om ursäkt för den felaktiga rapporteringen. Man anför i en invändning mot beslutet i stället att den frivilliga överenskommelse om övertid som arbetsgivare och arbetstagare kan träffa är liktydigt med ett tvång.

Som enda stöd för det påståendet hänvisar statstelevisionen till sådana påståenden i annan svensk media, nyhetsbyrån TT, som spekulerat i att anställda som vägrar den extra övertiden kommer att få sparken.

Granskningsnämnden anser inte att SVT med den källan som stöd haft saklig grund att rapportera som man gjorde och konstaterar i sitt fällningsbeslut av inslaget att det strider mot kravet på saklighet.

Tre ledamöter i nämnden meddelade dock skiljaktig mening. De menar att den felaktigt negativa rapporteringen om Ungern inte bör betraktas som så allvarlig att inslaget passerar gränsen för brist på saklighet så som det är formulerat i SVT:s sändningstillstånd.

Liknande övertidslag i Sverige
Den ungerska övertidslagen liknar mycket den svenska. En svensk arbetsgivare har rätt att beordra upp till 200 timmars övertid om året och kan göra det med omedelbart varsel. Andra regler för mer eller mindre övertid kan överenskommas mellan arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Enligt de flesta gällande avtal kan arbetsgivare överenskomma med facket om upp till 300 timmars övertid per år.