Den som anser att svensk statsmedia har en slagsida åt vänster har fel, hävdar SVT. ”Det finns inget som tyder på att public service-bolagens nyheter är partiska”, skriver den skattefinansierade mediejätten.

Publiceringen av en forskningsöversikt från Göteborgs universitet har föranlett SVT att med stor rubrik proklamera: ”Ny forskning: Public service-nyheter är opartiska”. Rubriken är dock missvisande. Översikten är en sammanställning av tidigare forskning som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Exempelvis konstateras att utslaget på cirka 60 år har nyhetsbevakningen under valrörelser har varit tämligen opartisk. Det vill säga; ibland har den lutat åt höger, ibland åt vänster och ibland har den varit opartisk.

Redan i inledningen till Public service: En svensk kunskapsöversikt, skriver redaktören Johannes Bjerling: ”Den publikation du nu håller i handen (eller läser via skärm) avser inte att teckna en bred bild av medievärlden 2022. Tvärtom”. Om, och i så fall i vilken politisk riktning, public service lutar idag framgår således inte av översikten.

LÄS ÄVEN: Var tredje väljare kritisk till SVT:s och SR:s vänstervridning

”Forskningsluckor” gällande opartiskhet

Samtidigt består varken Sveriges Radios eller Sveriges Televisions utbud endast av nyhetsrapportering. Detta är något Ekot uppmärksammar och påtalar att det finns ”forskningsluckor” gällande opartiskheten i de program som går utanför den direkta nyhetsbevakningen.

Den oberoende undersökningsorganisationen SOM-institutet, vid Göteborgs universitet, utför årligen nationella undersökningar med fokus på samhälle, opinion och medier, så kallade SOM-undersökningar. Enligt förra årets resultat svarade 70 procent av de tillfrågade att de hade ”ganska” eller ”mycket stort” förtroende för innehållet hos Sveriges Radio och Sveriges Television.

VIDEO: Se Paludan konfrontera SVT om vänstervridning

Högre tilltro till public service på vänsterkanten

Delar man in de tillfrågade efter vilket politiskt parti de uppger sig sympatisera med, framkommer att förtroendet för public service är högst bland de som identifierar sig ideologiskt till vänster. Hälften av de tillfrågade vänsterpartisterna och 57 procent av miljöpartisterna har ”mycket stort” förtroende för public service. Av de tillfrågade sverigedemokraterna är motsvarande siffra endast 16 procent. Dessa skillnader i tilltro till statsmedia har ökat med åren, skriver SVT, men ger inget svar på vad det kan bero på.

”För företrädare för public service-bolagen torde den tudelade bilden vara ett problem; medier med allmän finansiering behöver brett stöd”, konstaterar Johannes Bjerling i Public service: En svensk kunskapsöversikt.

LÄS ÄVEN: Hjältar i SVT-dokumentär stal barn och erbjöd dem till IS