Var fjärde svensk saknar förtroende för public service och var tredje anser att SVT och SR är vänstervridna. Tilliten till statsmedia har sjunkit under den senaste tioårsperioden men SVT kallar förtroendet för ”högt och stabilt”. I kontrast till att 65 procent av svenskarna saknar förtroende för övriga medier skriver SVT att ”förtroendet för medier i Sverige ligger på fortsatt på höga nivåer.

För tio år sedan sade sig 78 procent av svenskarna ha förtroende för SVT och 73 procent för SR. Idag har förtroendet dalat till 75 respektive 72 procent. Det visar den undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år gällande svenskarnas förtroende för olika aktörer i samhället.

TV4 har ännu lägre förtroende. Bara drygt hälften av svenskarna, 57 procent, litar på den kanalen. Det är också snittsiffran för radio och TV generellt.

Ännu värre är situationen för dagspressen. Generellt har bara drygt var tredje svensk förtroende för de tryckta medierna. Dagstidningar som SvD och DN placerar sig dock högre än kvällspress som Aftonbladet och Expressen som får bottennoteringar där cirka 8 av 10 uppger att de saknar förtroende.

På samma låga nivå ligger också svenskarnas förtroende för de politiska partierna. Relativt övriga medier och riksdagspartierna får SVT och SR höga siffror men att var fjärde svensk saknar förtroende för medier som de ändå tvingas betala för via skattsedeln kan samtidigt ses som anmärkningsvärt.

Som än mer alarmerande kan siffrorna uppfattas som visar att halva svenska folket saknar förtroende för radio och TV i allmänhet och att en förkrossande majoritet av svenskarna inte anser att tidningar som Aftonbladet och Expressen, som har en mycket stark genomslagskraft i samhället, går att lita på.

Kritiseras för vänstervridning

En annan undersökning från Medieakademin som Samnytt rapporterade om för några veckor sedan visar också att så många som var tredje svensk anser att SVT och SR är politiskt vänstervridna i sin nyhetsrapportering – alltså långt från den opartiskhet som public service-uppdraget kräver.

Siffran kan inte direkt jämföras med förtroendesiffrorna då även vänstersympatisörer anser att SVT och SR är vänstervridna men i motsats till de med konservativa åsikter anser att detta är något bra. Samtidigt skvallrar förtroendesiffrorna differentierade på partisympatier om att public service-aktörerna upplevs som vänster. Markant lägst är förtroendet bland sverigedemokrater och dessutom sjunkande, men även hos kristdemokrater är tilliten låg.

LÄS ÄVEN: Var tredje väljare kritisk till SVT:s och SR:s vänstervridning

SVT ger sig själva beröm

SVT:s strategichef, Kristian Lindquist, skriver i en analys på det skattefinansierade mediehusets webbplats att förtroendet för SVT ska ses som ”högt och stabilt”. Trots ännu lägre siffror för övriga etermedier och ett extremt lågt förtroende för delar av de tryckta medierna där ingen allmänt spridd tidning letar sig över 50-procentstrecket menar Lindquist också allmänt att ”förtroendet för medier i Sverige ligger fortsatt på höga nivåer”.

Lindquist skriver vidare att den slutsats som kan dras av SOM-undersökningens siffror är att all kritik mot Public Service är obefogad. Han vidgår samtidigt att förtroendesiffran på 75 procent är ett snitt mellan de som tar del av SVT:s och SR:s innehåll dagligen och de som inte gör det, där förtroendet är lika lågt som för annan etermedia. Man kan utgå från att dagliga mediekonsumenter tycker bättre än andra grupper om de medier de själva valt att ta del.

En annan omständighet som ger SVT höga siffror relativt andra medier är att medieformatet rörlig bild attraherar konsumenterna mer än ljud, text och stillbild. När valfriheten är avskaffad och man numera ändå tvingas betala för SVT är det också sannolikt fler som väljer bort TV4 och annan kommersiellt finansierad TV där man måste utstå många och långa reklamavbrott i programmen.

Förtroendet mätt även för andra samhällsaktörer

SOM-undersökningen undersöker även förtroendet för andra samhällsaktörer. I topp ligger sjukvården som nästan 8 av 10 svenskar säger sig ha förtroende för. Att så många som 20 procent inte har det är samtidigt en siffra som oroar.

Än värre är det för Polisen som 3 av 10 saknar förtroende för. Samtidigt får myndigheten högre förtroendesiffror nu jämfört med för fem år sedan då tilliten var nere på nära 50 procent. Vad som föranlett de senaste årens ökade förtroende är oklart i skenet av att den grova brottsligheten och otryggheten ökat under samma period samtidigt som myndigheten varit svårt underbemannad och haft svårt att fullgöra sitt uppdrag.