Cirka 150 000 syrier har återvänt hem från grannlandet Jordanien sedan en gränsövergång öppnades för cirka ett år sedan. Samtidigt visar statistik från SCB att syrier i Sverige i princip inte alls återvänder.

Av de 150 000 hade ungefär 33 000 flyktingstatus, meddelade det jordanska inrikesdepartementet, enligt Sveriges Radio.

Samtidigt visar statistik från SCB att samma sak inte sker från Sverige. SCB för befolkningsstatistik och mäter bland annat det som kallas ”utvandringar”. En utvandring har skett när en person avförts från folkbokföringen i Sverige.

Enligt statistiken utvandrade endast ett par-tre hundratal som innehar syriskt medborgarskap år 2017 respektive år 2018:

Samtidigt befinner sig enligt SCB nästan 140 000 personer med syriskt medborgarskap i riket, år 2018:

Det skulle innebära att endast omkring 0,26 procent av de med syrisk medborgarskap i Sverige utvandrade år 2018.

Tittar man specifikt på utvandringen från Sverige till Syrien, är siffran ännu lägre, 75 stycken, alltså en utvandringsgrad på 0,05 procent:

Enligt Jordaniens regering har landet tagit emot 1,3 miljoner syrier sedan kriget bröt ut. Det innebär att över 11,5 procent (150 000 utav 1,3 miljoner) återvandrade bara under det år gränsövergången varit öppen.

Det är 230 gånger högre än återvandringen från Sverige 2018 (under antagandet att alla som återvände från Sverige är syrier).

Frågan om återvandring har lyfts av SD och Afs gjorde frågan till sin huvudfråga inför valet 2018. Debatten blossade nyligen återigen upp efter att Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi tagit upp frågan på Twitter: