Pensionerade domaren Krister Thelin uttrycker skarp kritik mot Arbetsdomstolens dom mot tandhygienisten Bernt Herlitz och råder honom att lämna in en resningsansökan till Högsta domstolen.

Enligt Thelin kan det vara fråga om ”lagstridig rättstillämpning”, dvs domslut som inte har stöd i gällande lagstiftning. Formellt kan AD:s dom inte överklagas men om domen är lagstridig kan den ändå överprövas av HD.

Samhällsnytt har i en serie artiklar följt fallet Bernt Herlitz som slog larm till Migrationsverket om att han och hans kollegor i sitt arbete som tandhygienister träffat på en rad personer som utgett sig för att vara så kallade ensamkommande flyktingbarn men vars tandutveckling starkt indikerade att de var betydligt äldre än de uppgett.

Herlitz uppfattade att han agerade på uppmaning från chefer på Migrationsverket som deklarerat att allt åldersfusk ska anmälas. I stället för tack fick Herlitz sparken från jobbet och har efter det kämpat för såväl upprättelse som att få sitt jobb tillbaka. Detta har dock misslyckats.

De formella juridiska möjligheterna är nu uttömda men enligt före detta domaren Thelin kan det alltså handla om lagstridig rättsskipning som det kan finnas skäl för Högsta domstolen att titta närmare på.

LÄS MER: Tandhygienisten Bernt Herlitz förlorar i Arbetsdomstolen – döms till att betala en halv miljon