Med dagens regelverk finns personer som fått utvisningsbeslut efter att ha begått brott eller för att de utgör ett hot mot landets säkerhet kvar i Sverige då de inte anses kunna utvisas på grund av så kallat verkställighetshinder, och trots detta beviljas de uppehållstillstånd och får därmed ta del av den svenska välfärden och kan resa fritt inom EU. Stötande och orimligt, menar regeringen och Sverigedemokraterna.

Personer som kommer till Sverige och begår brott eller utgör ett hot mot landets säkerhet ska snarast möjligt lämna landet och fram till dess ska deras förmåner vara begränsade. Det skriver Tidöpartierna i en gemensam debattartikel.

Från Migrationsverket och Säkerhetspolisen vill man att verkställigheten ska skjutas upp vilket skulle göra det möjligt att verkställa utvisningsbeslutet så snart hindret undanröjts.

För att åtgärda den kraftigt eftersatta politiken på migrationsområdet efter åtta års rödgrönt styre tillsätter regeringen och Sverigedemokraterna nu en utredning i ett särskilt snabbspår inom Regeringskansliet vilket möjliggör att lagändringen kommer på plats snabbare.

Personer som utgör ett hot mot det svenska samhället ska inte få möjligheter att etablera sig i Sverige eller ta del av Sveriges förmåner, och det ska gå snabbt att verkställa dessa personers utvisningar så snart verkställighetshindret inte längre finns kvar.

Debattartikeln är underskriven av Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD), Ingemar Kihlström (KD) och Mauricio Rojas (L).