På tisdagen släppte Statistiska centralbyrån, SCB, de senaste siffrorna över arbetslösheten i Sverige. Dessa visar bland annat att antalet arbetslösa ligger på mer än en halv miljon människor.

Under andra kvartalet 2021 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 074 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 556 000, motsvarade en arbetslöshet på 9,9 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,6 miljoner timmar per vecka.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftsdeltagandet till 73,9 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med första kvartalet. Sysselsättningen ökade med 40 000 personer och uppgick till 5 046 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,2 procent, en ökning med 0,1 procentenheter.

För några dagar sen rapporterade Arbetsförmedlingen också att det i slutet av juli fanns drygt 408 000 personer inskrivna som arbetslösa, nästan 70 000 färre personer jämfört med samma månad förra året.

LÄS ÄVEN: Migrantkrisens facit: bara en tredjedel av syrierna är självförsörjande

I juli minskade arbetslösheten i samtliga län jämfört med förra året. Gotlands län hade lägst arbetslöshet (5,2 procent), medan den var högst i Södermanlands (10,4 procent), Skåne (9,9 procent) och Västmanlands län (9,8 procent).

 ­Återhämtningen på arbetsmarknaden fortsätter framöver och vi bedömer att arbetslösheten kommer att vara tillbaka på nivåerna innan pandemin under slutet av nästa år, säger Sandra Offesson arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

För vissa grupper går det dock desto sämre. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var närmare 190 000, vilket är en ökning med cirka 25 000 jämfört med för ett år sedan. En stor del av de inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete är födda i ett land utanför Europa.