Tolv personer ställs nu inför rätta vid Helsingborgs tingsrätt i en omfattande knarkhärva av gatuförsäljning av cannabis, kokain, ecstasy och tramadol i området Drottninghög som omsatt miljonbelopp. Samtliga åtalade har utomvästlig invandrarbakgrund.

Polisen kom ligan på spåren i samband med att man spanade på de personer som misstänks för sprängattentatet mot Helsingborgs polishus i oktober 2017. En av de tolv som nu åtalas är också identisk med den person som polisen misstänker utförde sprängattentatet mot polishuset.

Av utrymmes- och säkerhetsskäl har rättegången fått flyttas till Malmö. Rättegången väntas bli tidsödande med start den 14 februari och avslut tidigast i juni men eventuellt inte förrän efter sommaren. Omfattande polisresurser har sedan åtgått för att nysta upp härvan och ställa de tolv inblandade inför rätta – förundersökningen är på nära 30 000 sidor.

Enligt polisen har ligan genom sitt våldskapital skaffat sig ensamrätt på knarkförsäljningen i Drottninghög som man till stor del skött genom massutskick av sms till kundkretsen om vilka droger som vid olika tillfällen funnits att köpa.

En person åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott medan brottsrubriceringen för de elva övriga är grovt narkotikabrott. Verksamheten ska ha omsatt miljonbelopp under perioden november 2017 och april 2018. Det rör sig om minst 5000 försäljningstillfällen till närmare 850 köpare. Av dessa kunder ska 140 lagföras.

Samtliga åtalade har utomvästlig invandrarbakgrund (arabvärlden och balkan) men är svenska medborgare, omständigheter som media utelämnar. Alla tolv sitter häktade i avvaktan på rättegång, de flesta sedan i slutet av april förra året.