En kvinna avled efter att vårdpersonal på vårdcentralen inte tog hennes smärtor och låga blodvärden på allvar. När hon bytte vårdcentral visade det sig att besvären var cancer – som spridit sig på ett obotligt sätt. En anhörig har nu anmält vårdcentralen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kvinnan, bosatt i Eksjö kommun, sökte vård vid en lokal vårdcentral i januari 2021 på grund av smärtor i buken och höften samt låga blodvärden. Trots upprepade besök och blodtransfusioner, järninjektioner och smärtstillande behandling förbättrades inte kvinnans tillstånd.

Anhöriga till kvinnan hävdar, när det visar sig att man missat en cancerdiagnos, att hon inte blev tagen på allvar när hon upprepade gånger bad om hjälp på grund av smärtan och bristen på energi till följd av de låga blodvärdena.

LÄS ÄVEN: Hade livshotande hjärtinfarkt – tvingade själv köra till akuten

Enligt anmälan till IVO gjordes ingen grundlig utredning av kvinnans symtom. Istället erbjöds hon mer järn och uppmanades att träna mer. Hon fick även kritik för att hon begärde mer smärtstillande medicin.

Det var först när kvinnan bytte vårdcentral som hennes nya läkare blev oroad över hennes sjukdomshistoria och provresultat och skickade henne på akut röntgen.

Cancern hittades spridd – kvinnan avled en månad efter korrekt cancerdiagnos

Röntgenundersökningen ledde till upptäckten av en metastas ”stor som en knytnäve” i kvinnans bäckenbotten, och vid ytterligare röntgenundersökningar hittades spridd cancer i höft, lårben, lungor, lever, njure och lymfkörtlar. Kvinnan avled en månad efter att hon fått sin korrekta cancerdiagnos.

Om vårdcentralen hade tagit kvinnans symtom på allvar och upptäckt cancern tidigare hade hon eventuellt kunnat få behandling i tid och ökat sina chanser till överlevnad.

LÄS ÄVEN: Man med aggressiv cancer fick vänta flera år på diagnos