Det senaste året har Argentina upplevt en ökande invandring från Ryssland. Anledningen därtill är en kombination av Putins krig mot Ukraina och de västerländska sanktionerna mot Ryssland. En grupp av krigsflyktingar som särskilt kan noteras är gravida ryska kvinnor, vilket anländer i ökande antal.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Argentina sett ett ständigt ökande antal av ryska krigsflyktingar. I torsdags anlände över 30 havande ryska kvinnor, av vilka merparten ska vara i tredje trimestern, till Buenos Aires. Det meddelar Florencia Carignano, chef för Argentinas migrationsmyndighet.

LÄS ÄVEN: Ukrainska flyktingar rädda i England: ”För många muslimer”

Carignano berättar vidare för Bloomberg att det under föregående året kom ca 10 500 flyktingar från Ryssland. Av dessa ska mer än hälften vara gravida kvinnor. Tack vare Argentinas generösa migrationslagar kan kvinnor som dessa komma in i landet på turistvisum och de får därmed tillgång till exempelvis grundläggande sjukvård. Om deras barn föds i landet får det dessutom medborgarskap per automatik.

Ett fåtal kvinnor har stoppats med hänvisning till ”falsk turism”, eftersom de inte kunnat uppvisa adekvat dokumentation. Cariagno säger att Argentina välkomnar människor som dessa att bosätta sig och bilda familj i landet. Hon lägger emellertid till att problemet de stöter på är att många föder sitt barn i Argentina, vilket kvalificerar för medborgarskap, för att därefter lämna landet och aldrig återvända. Ett argentinskt pass ger tillgång till 170 länder.

Ryska ambassaden i Argentina har tillfrågats om en kommentar, men har valt att inte ge något svar.