I Skaraborg är åtminstone var femte invånare utlandsfödd och ännu flera har utländsk bakgrund. Men trots att en mycket stor andel av dessa är i arbetsför ålder är det länets svenska pensionärer som nu måste gå tillbaka i arbete och ta de alarmerande många vakanta jobben.

Ett av de mer framskjutna argumenten för att Sverige ska ha en mångdubbelt större invandring än andra jämförbara länder har varit att vi behöver många i arbetsför ålder som kan ta jobben när svenskarnas demografiska profil förändras mot en allt högre andel äldre.

Ingen tillgänglig statistik stödjer dock den arbetsmarknadseffekten, i stället för arbetskraft har Sverige i allt högre grad importerat arbetslöshet med hög belastning på landets offentliga finanser som följd.

Svenska pensionärer får hugga i på nytt

Rapporterna duggar nu allt tätare om att de äldre svenskar som gått i pension nu i stället måste återvända till arbetsmarknaden för att ta alla de jobb som invandrarna antingen ratat eller inte har kvalifikationer för.

Ett sådant exempel är Skaraborg, tidigare ett eget län men idag en del av Västra Götalands län, som omfattar ett antal kommuner. Här har man de senaste decennierna tagit emot stora mängder migranter. Minst var femte invånare är idag född utomlands och ännu fler har utländsk bakgrund.

Stor kontrast mot den offentliga debatten

Den höga invandringen har dock inte gett några positiva effekter på Skaraborgs arbetsmarknad. I flera kommuner i Västra Götaland skenar däremot kostnaderna för försörjningsstöd till följd av en extremt hög arbetslöshet bland utrikes födda.

I bjärt kontrast till hur det har låtit i debatten om att allt fler äldre svenskar – det av ledande socialdemokrater nedsättande kallat för ”köttberget” – måste försörjas och att invandrarna var de som skulle göra detta, tvingas nu svenskar som gått i pension att gå tillbaka till jobbet samtidigt som invandrarna blivit de som måste försörjas.

Bråda dagar på Veteranpoolen och Pensionärspoolen

Initiativ som Veteranpoolen och Pensionärspoolen, via vilka företag kan anlita pensionerad svensk arbetskraft, har vuxit kraftigt. I Skaraborg har man, i synnerhet nu inför sommarsemestrarna, bråda dagar med att hitta och slussa ut arbetsveteraner för att fylla alla uppkomna vakanser i en rad branscher. Trycket beskrivs som ”större än någonsin”.

Det är heller inte bara högkvalificerade jobb som invandrarna av inte redovisade skäl avstår från eller inte bedöms kunna ta. Statsradion räknar i ett inslag bland annat upp jobb som yrkeschaufför, vaktmästare, lagerarbetare, trädgårdsarbetare och butikspersonal där vakanserna är många.

LÄS ÄVEN: Kommun söker pensionärer till jobb inom äldrevården – trots många arbetslösa