➤ USA Den amerikanske presidenten Donald Trumps senaste attack mot vad han kallar är ”fake news”-medierna innefattar nu också frågan hur mycket desinformation dessa ska tillåtas sprida innan det är dags att börja ifrågasätta deras sändningslicenser.

Mediernas fake news är dåligt för landet, menar Trump i sitt Twitteruttalande som har fått ovanligt många reaktioner – så även från svenskt håll.

”OK. Nu var vi här alltså. Extremt jävla illavarslande”, anser DN:s Erik Helmerson.

”Ett vansinne som verkar vara utan gränser”, svara moderaten Gunnar Hökmark.

Vid samma tidpunkt nämnde presidenten även en story från NBC News där man påstod att Trump vill se en tiofaldig ökning av den amerikanska kärnvapenarsenalen.

”Ren fiktion, påhittat för att förödmjuka. NBC = CNN!”, twittrar Trump.