I skånska Svedala gick invånarna i höstas inte bara till valurnorna för att välja kandidater till EU-parlamentet. För många var den lokala folkomröstning som samtidigt hölls om att bygga ett stort fängelsekomplex på orten ett minst lika viktigt val. Efter ett rungande nej meddelar nu Kriminalvården att man backar från byggplanerna.

En stor majoritet av Svedalaborna satte tryggheten i närsamhället i första rummet och sade nej till fängelsebygget. Att bygget och den färdiga anstalten kunde ha get orten ett antal nya arbetstillfällen ansåg man fick komma i andra hand.

Trygghetsfrågan var det som dominerade debatten inför omröstningen. Pådrivande för ett nej var bland annat det lokalpatriotiska partiet Älska Svedala.

De styrande lokalpolitikerna hade inför folkomröstningen, som egentligen bara är rådgivande, lovat att lyssna på folkviljan. Det löftet har man, i motsats till i många andra kommuner, hållit och Kriminalvården meddelar nu som en följd att man ställer in planerna på ett nytt fängelsebygge i Svedala.

Formellt uppger myndigheten att detta inte beror på hänsyn till det demokratiska beslutet i kommunen utan på att kommunen saknar egen mark att sälja och att man skulle fått vända sig till privata markägare, något som man menar hade medfört ”praktiska utmaningar”.

Stort behov av fängelse nära Malmö
Behovet av ett nytt fängelse i närheten av den brottsintensiva regionen kring Malmö är samtidigt stort och Kriminalvården letar nu efter andra alternativ. Ett som har diskuterats är Trelleborg, grannkommun till Svedala.

Det är oklart hur kommuninvånarna där ställer sig till att få ett fängelse inpå knutarna men från politiskt håll har man deklarerat grönt ljus. Inför folkomröstningen i Svedala sade kommunalrådet Mikael Rubin (M) i Trelleborg att han gärna ser att Kriminalvården hör av sig för det fall Svedala säger nej till ett fängelse.

Lika många personal som interner
Det nya fängelse som Kriminalvården vill bygga i närhet till Malmö är tänkt att kunna ta emot cirka 300 interner. Bemanningen på det skattefinansierade fängelset blir betydligt högre än inom vård och omsorg, HVB-hem för ’ensamkommande’ undantaget. Tanken är att det ska vara en fängelseanställd på varje fånge.