Samhällsnytt har tidigare rapporterat om tyska Sabine som besökte Sverige som turist bara för att utsättas för den omvittnade parkeringsbotsterrorismen. Men nu får hon upprättelse av Högsta domstolen.

Striden med de svenska myndigheterna uppstod efter att Sabine vid en avgiftsbelagd parkering knappat in sin bils registreringsnummer med ett bindestreck i stället för ett mellanslag. Så gör man i Tyskland men det godkändes inte av den svenska p-vakten som trots att regnumret i övrigt var korrekt angivet utfördade en parkeringsbot.

Sabine beivrade boten hos polisen men fick inget gehör. Hon överklagade då böterna i domstol och vann målet. Men hos polisen kände man sig kränkt över att ha förlorat och tog ärendet vidare till hovrätten.

Även i den högre instansen fick Sabine rätt, något som dock bara ökade polisens ilska som därför valde att lägga resurser på att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen. Prövningstillstånd beviljades och nu har landets högsta juridiska instans sagt sitt – den parkeringsbot som Sabine fått ska annulleras och bötesnbeloppet hon erlagt ska betalas tillbaka.

LÄS MER: Parkerade rätt och betalade avgift men fick ändå p-bot – jagas ända upp i Högsta domstolen

Domen som är prejudicerande innebär att även flera andra personer som gjort samma ”fel” när de knappat in sina registreringsnummer också får upprättelse. Sabine och andra turister som utsatts för den svenska p-botsterrorn har efter detta en betydligt mer skeptisk inställning än innan beträffande att besöka Sverige igen.

Kryphål i lagen sätter grundläggande rättsprinciper ur spel

I Sverige har man kringgått lagen om oskuldspresumtion när det gäller parkeringsböter. Genom att formellt kalla böterna för ”förhöjd parkeringsagift” kan man tvinga fordonsägarna att betala in boten direkt, oavsett man anser sig skyldig till felparkering eller inte. Sedan gäller omvänd bevisbörda om du vill få igen pengarna.

Den svenska p-botsterrorn har också på senare år kritiserats för att slå orättvist mot hederliga bilister och premiera kriminella som enkelt kringgår reglerna genom att skriva bilen på en så kallad målvakt och sedan kan parkera var och hur som helst utan att få böter.