Lagom till årsskiftet presenterar det tyska polisförbundet framtidsutsikterna inför nästa verksamhetsår. I pressmeddelandet berättas bland annat om hur medborgarna upplever ökad otrygghet. Förbundet förväntar sig mer islamistisk terrorism och varnar för fler våldsbrott. Situationen i samhället beskrivs som splittrad med risk för ökat antal politiska sammandrabbningar. 

I början av året uppmärksammades en studie i Tyskland som visar att den den våldsamma brottsligheten ökade med tio procent under 2015 och 2016. Migranter i åldrarna 14-30 visade sig ligga bakom mer än 90 procent av den ökningen.

Med några dagar kvar till det nya året publicerade det tyska polisförbundet ett pressmeddelande där man ger sin syn på år 2019. Förbundet konstaterar i något som påminner om BRÅ:s trygghetsundersökning i Sverige att fler medborgare känner sig otryggare än någonsin tidigare.

LÄS ÄVEN: Protestklotter på terrorhinder i Tyskland inför jul: ”Danke Merkel”

Inför år 2019 larmar förbundet om att landets interna säkerhet måste prioriteras. Detta krävs mer än någonsin tidigare, menar man – för att samhället ska få kontroll över situationen och reparera de sprickor som uppstått krävs ett ordentligt åtagande.

– Brottsstatistiken visar inte en realistisk bild av det verkliga säkerhetsläget i landet menar förbundets ordförande, Rainer Wendt.

Ett specifikt problem som bidrar till medborgarnas otrygghet och som nämns i polisförbundets pressmeddelande är gäng av unga män på offentliga platser. Allt fler medborgare tvivlar också på att regeringen har kontroll över migranterna.

LÄS ÄVEN: Studie: Migranter bakom ökning av våldsbrott i Tyskland

Den ökade otryggheten bland befolkningen har även att göra med att antalet våldsbrott mot ordningsmakten ökar. Ytterligare ett exempel som nämns är landets misslyckade utvisningar av migranter.

Terrorism
När det gäller terrorism beskriver förbundet hur resurserna måste öka för att polisen ska lyckas hantera terrorhot. Konkret har polismyndigheten redan begärt fler poliser över hela landet och även förbättrade verktyg i arbetet mot islamistisk terrorism. Förbundet anser att arbetet mot utländska extremistiska grupper bör vara bland de högsta prioriteringarna nästa år.

LÄS ÄVEN: Gulfstaters finansiering av moskéer under lupp i Tyskland – vill motverka radikalisering

Man skriver också att även vänster- och högerextremism bör erkännas som ett terrorhot.

Sprickor i samhället
Den politiska stämningen i landet har delat det tyska samhället, anser förbundet. Tonläget har förändrats och demonstrationerna eskalerar ofta till våldsamma upplopp.

Kriminella klaner
Förbundet efterlyser vidare ett gemensamt tillvägagångssätt för hur polisen ska arbeta med de kriminella klaner som breder ut sig i landet.

Gula västarnas framfart
Under nästa år finns risk för att fenomen som Gula västarnas protester i Frankrike kan uppstå även i Tyskland och för med sig våldsamma inslag. Förbundet ser samma sorts samhällsutveckling med ökad otrygghet och en utbredd ilska hos befolkningar över hela Europa.

Avslutningsvis skriver förbundet att Tyskland fortfarande är ett av världens säkraste länder, men att jämföra landet med oroliga regioner inte är till hjälp i arbetet med att förbättra rådande problem i landet.

https://www.youtube.com/watch?v=bIXMfRonDyo

Poliser blir överfallna
I sociala medier sprider sig ett videoklipp som visar ett polisingripande i Plauen i Tyskland. Klippet visar hur en diskussion uppstår mellan en polis och en invandrare. Polisen tar invandrarens mobiltelefon och därefter attackerar ett invandrargäng poliserna.

Många anser att videoklippet illustrerar en rådande situation i Tyskland där nyanlända saknar respekt för rättsväsendet och hur polisen har tappat kontrollen över landet.