Tysk elproduktion har blivit mer kolberoende efter att landets tre sista reaktorer stängdes under helgen. Det menar flera bedömare.

Strax innan midnatt natten mellan lördag och söndag släcktes Tysklands tre sista kärnreaktorer. Den ursprungliga planen var att stänga reaktorerna redan vid årsskiftet, men vinterns el- och energikris gjorde att kraftverkens ägare fick dispens att fortsätta köra dem i ytterligare tre och en halv månad.

Reaktorerna Isar 2, Emsland och Neckarwestheim 2, producerade vardera ungefär lika mycket elkraft som Sveriges största kärnreaktor Oskarshamn 3 gör. Att de nu stängts innebär ett tydligt bortfall av produktionskapacitet från det europeiska elnätet.

Kolkraft dominerar

Flera påpekar att Tyskland gjort sig mer beroende av kolkraft i och med att kärnkraften avvecklats. Att de sista kvarvarande reaktorerna stängdes en vindstilla natt förstärker det intrycket.

Visserligen har de tyska pumpkraftverken, en form av lagrad vattenkraft, körts nära maxkapacitet under topplasttimmarna. Ändå har det blivit tydligt hur kolberoende Tyskland alltjämt är. Inte minst sedan flera tidigare stängda kolkraftverk förra året återstartades för att klara vintern.

Den tyska regeringen har tidigare deklarerat att fler och utbyggda pumpkraftverk ska förbättra förmågan att ta vara på den vind- och solkraft som landet satsat på de senaste åren. Kraftslag som är starkt väderberoende och inte går att planera.

Men det är ofrånkomligt att Tyskland är ett av de länder i EU med störst utsläpp av koldioxid per producerad kilowattimme. Utsläppen är mångdubbelt högre än i exempelvis Sverige.

Vill fortsätta med kärnkraft

Den rödgröna regeringen i Berlin är av uppfattningen att de tre sista kärnkraftreaktorerna stängts för gott, och att Tyskland i framtiden ska vara kärnkraftsfritt. Men det är en uppfattning som inte delas av alla.

I förbundsstaten Bayern vill exempelvis delstatsregeringschefen Markus Söder att delstatens kärnreaktor Isar 2 även fortsättningsvis bör kunna tas i drift.

– Tills krisen är över och övergången till förnybara energislag lyckats måste vi använda alla former av energi tills årtioendets slut, säger han enligt Reuters.

Men den miljöpartistiske miljöministern Steffi Lemke avslår det bayerska kravet, och påpekar att det endast är den federala regeringen i huvudstaden som får besluta om kärnkraft.

LÄS ÄVEN: Tyska aktivister kräver omedelbart kärnkraftsstopp