Under de två första vågorna av covidpandemin valde Tyskland att stänga ned barndagvården, alltså daghem och förskolor, för att hindra smittspridning. Tysklands socialdemokratiska hälsominister Karl Lauterbach (SPD) har nu gått ut och sagt att landets nedstängning av förskolorna var onödiga – och medicinskt olämpliga.

Det var i samband med publiceringen av slutrapporten från Corona-KiTa-studien, där man forskat kring vilken roll barndagvården haft i spridningen av Covid-19, som hälsoministern uttalade sig om hanteringen av förskolor och daghem. Det rapporterar Die Welt.

– Stängningen av daghem är definitivt inte medicinskt lämplig och skulle inte ha varit nödvändig i den utsträckning vi gjorde det vid den tiden, enligt dagens kunskap, sa SPD-politikern i Berlin på onsdagen.

Han konstaterade också att liknande hantering inte kommer att ske igen.

– Det blir inga fler nedstängningar av det här slaget.

Smittspridningen bland barn stack inte ut

Kita-studien, som finansierades av tyska staten och utfördes av German Youth Institute och Robert Koch-institutet, pågick från sommaren 2020 fram till juni i år.

Pandemins och restriktionernas inverkan på barndagvården, barnen och familjerna undersöktes i studien ur olika synvinklar. Bland annat fastställdes det hur ofta barn i dagisåldern insjuknar i Covid-19, hur mottagliga de är för viruset och hur allvarligt sjukdomsförloppet är.

Enligt studien tenderade antalet infektioner bland dagisbarn att följa mönstret i övriga samhället som helhet snarare än tvärtom. Detta var fallet även för äldre barn och ungdomar. Dagisbarn som hade smittats av corona uppvisade vanligtvis få eller inga symtom på virusets första varianter.

LÄS ÄVEN: Covidrestriktioner var olagliga – Madrid återbetalar böter till invånare