Enligt Frank-Walter Steinmeier är Tyskland ”en nation av invandrare och kommer att förbli så”.

Det var på ett möte med en liten grupp personer med turkisk bakgrund, som hade bjudits in för att delge sina åsikter om invandring, integration och rasism i Europa, presidenten gjorde uttalandena.

– Det finns inga halva eller hela tyskar, inga biologiska eller ”nya” tyskar.

Steinmeier fördömde exkluderande av och diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund.

– En permanent misstanke mot invandrare, oavsett hur länge de har bott i Tyskland, är inte bara skadligt för individen men är även skamligt för vårt land.

Vidare hävdade presidenten att invandring har skett för att Tyskland upprepade gånger bett folk att komma – en situation som kommer att fortsätta gälla även i framtiden.