Ett tv-bolag avslöjar idag hur imamer i flera moskéer runt om i Tyskland predikar radikala budskap och uppmuntrar till hat mot staten, kristna och judar.

Under torsdagen presenterade det tyska tv-bolaget ZDF videomaterial som avslöjar hur islamistiska hatpredikanter bedriver kampanjer mot staten och icke-muslimer, särskilt kristna och judar.

Under sex månaders tid har tyska journalister med dold kamera infiltrerat moskéer runt om i landet. I moskéerna predikas hat mot ”kuffar” – personer som förnekar den muslimska ”sanningen” – den tyska staten och ”sionistisk” media – samtidigt hyllas sharialag.

En av imamerna som tas upp i inslaget är Abul Baraa från salafistmoskén As-Sahaba i Berlin. Baraa beskrivs av många som en stjärna på den globala islamistscenen.

”Låt Allah förgöra alla. De är under våra fötter, de är smutsiga eftersom att de föraktar islam. Allah skulle vilja det, skulle ni anklaga Allah för att ljuga?”, predikar imamen.

LÄS MER: Moské som ansökt om böneutrop hetsar mot kristna och judar

Susanne Schröter, chef för Frankfurts forskningscenter om global islam, beskriver i inslaget Baraa som en oerhört farlig predikant. Enligt Schröter sprider Baraa hatpredikan på ett skickligt sätt, eftersom han aldrig uppmanar till någon direkt handling.

Imamen vet att han kommer att ställas inför rätta om han uppmanar till att döda icke-troende. Däremot kan han sprida sitt hat och få människor att förstå vad Allah vill ska utföras. Sedan kan någon i leden av lyssnare i moskén och på internet agera och döda.

Baraa ordnar även utbildningsresor till Saudiarabien för församlingsmedlemmarna. Dessa resor beskrivs i inslaget som ett kryphål där tyska myndigheter inte kan kontrollera imamens verksamhet. Efter resan återvänder eleverna till Tyskland och ingen vet vad de lärt sig medan de var borta eller om de utgör ett hot.

En kvinna som infiltrerat moskén As-Sahaba i Berlin förklarar hur hon kommit nära barn och sett hur påverkade de blivit av miljön. ”Jag har hört barn som säger att de bara har vänner som är muslimer, inga tyska, kristna eller judiska vänner. Det är inte tillåtet, eftersom att alla dessa kommer till helvetet.”

LÄS MER: Bostadsområde i Västerås tas över av salafister – Polisen djupt oroad

(Programmet är på tyska men genom att besöka tv-bolagets ZDF hemsida, sedan översätta hemsidan med hjälp Google translate i webbläsaren och därefter starta textning i videoklippet, går det att följa med i avslöjandet utan tyska språkkunskaper.)