Skicka mer vapen. Det skriver Oleksij Danilov, för Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd, i en vädjan riktad till västmakterna.

Ettusen etthundra miljarder kronor. Plus ytterligare några miljarder.

Så mycket pengar har västmakterna, det vill säga militäralliansen Natos medlemsländer samt Nato-allierade länder som Sverige, Australien och Japan, hittills spenderat på vapen som skickats till kriget i Ukraina.

Detta enligt en löpande sammanställning som Kielinstitutet publicerar. Därtill läggs ytterligare flera tusen miljarder på finansiellt och humanitärt stöd till det krigshärjade landet.

Behöver mer vapen

Men det stöd landet fått hittills räcker inte för att vinna kriget mot Ryssland. Det skriver Oleksij Danilov i en kolumn publicerad i den ukrainska tidningen Pravda.

Han är frustrerad över att de ukrainska trupperna inte får tillräckligt mycket vapen tillräckligt snabbt för att lyckas med sin pågående offensiv.

”Vapenreceptet är receptet för fred. Ju förr Ukraina får tillräckligt med moderna vapen, desto snabbare får vi fred, vilket gör Europa och världen säkrare”, skriver Danilov.

Oleksij Danilov är sekreterare för Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd, vilket president Volodymyr Zelenskyj formellt är ordförande för. Han är en av dem i den inre kretsen i det ukrainska toppskiktet som inte rekryterats från Zelenskyjs tidigare komedi- och produktionsbolag Kvartal 95.

Förstör Rysslands Svarta havs-flotta

Den ukrainske försvarstoppen hoppas med nyare och mer moderna vapen från väst sätta skräck i Ryssland. Inte minst genom massiva och demonstrativa attacker.

”Till exempel, det totala eller delvisa eliminerandet av den ryska Svarta havs-flottan, vilket är ett lösbart problem, skulle på ett signifikant sätt snabba på processen med att hitta en väg ut ur kriget”, skriver han och tillägger:

LÄS OCKSÅ: Nato-piloter kan komma att flyga F-16 i Ukraina

”Det skulle innebära en god uppvisning av den ryska arméns bristande förmåga att korrekt möta västerländsk teknik, vilket skulle ge dem en oroande bild av framtida skeenden.”

Danilov ser inga andra möjligheter än att Ryssland besegras militärt. ”Tror någon att man kan förhandla med en cancertumör?” frågar han sig.

Lagstifta om Ukraina-stöd

Oleksij Danilov uttrycker samtidigt oro för att västerländska medier publicerar artiklar och nyhetsinslag som ifrågasätter hur den ukrainska offensiven går. Han menar att det bidrar till att så misstro, undergräva de ukrainska ansträngningarna och skjuta upp nya vapenleveranser.

Vidare pekar han ut den västerländska demokratin som ett problem, där krigsfientliga regeringar kan komma att hota stödet till Ukraina.

Därför föreslår han att det i västvärlden lagstiftas om långsiktigt militärt stöd till Ukraina, för att försvåra för eventuella framtida regeringar att stoppa vapenflödet till fronten.

LÄS ÄVEN: Zelenskyj tackar Sverige för stridsvagnar – transport följs av ryssar