En undersökning av Public Square Research och Maru/Blue som ”CBC News rapporterat om” visar att 57% anser att Kanada inte ska ta emot fler asylmigranter. Samtidigt anser 76% att man istället bör uppmuntra kompetent arbetskraftsinvandring.

Undersökningen visar att Kanada står delat i invandringsfrågan med tydliga gränser för vilken typ av migration de finner acceptabel.

Kanadas regering har delat upp migranter i tre grupper: ekonomiska – till vilka räknas kompetenta arbetstagare och näringsidkare samt deras partners och anhöriga – familjeåterförening och flyktingar.

Resultaten kommer enligt CBC inte som en överraskning hos experter på området. Inställningen till migration från lågutvecklade länder har successivt blivit alltmer negativ. Enligt migrationsförespråkare ökar motståndet på grund av kanadensisk medias rapporterande om strömmar av asylmigranter söderifrån.

”Det har varit en drastisk nedgång i acceptans och välkomnande av flyktingar” säger Dorota Blumczynska, verkställande direktör på Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba.

Christina Clark-Kazak, en professor baserad i Ottawa som specialiserar sig på asylmigranter och invandring, hävdar att undersökningsresultaten visar att den kanadensiska invandringspolitiken är centrerad kring arbetsmarknadens behov. Under både konservativa och liberala regeringar det senaste decenniet har ekonomiska invandrare utgjort mellan 53-63% av invandringen varje år, enligt uppgifter från Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Flyktingar, säger hon, har aldrig varit en prioritet utan snarare något som politiker släppt in i landet för att framstå som goda.

Enligt undersökningen anser 64% att olaglig invandring är ett allvarligt problem. 56% tycker att för stor invandring förändrar Kanada.

Enligt Clark-Kazak, finns det en yta av tolerans som döljer djup rasism hos kanadensarna. Vidare berättar hon att Kanada påverkas av den amerikanske presidenten Trumps retorik, som hon anser är fientlig gentemot flyktingar, invandrare och islam.

Andra experter anser att den alltmer negativa inställningen till flyktingar inte är unik för Kanada. Enligt Mireille Paquet, professor i statsvetenskap vid Concordia University och forskare i migrationspolitik, kan Kanada ha varit mer skyddat från utvecklingen som skett i Europa och USA men att de nu kommit ikapp.

Under förra året sökte 55 030 personer asyl i Kanada, enligt IRCC, vilket är lite mer än dubbelt så många som sökte asyl i Sverige samma år (21 502 enligt sajten migrationsinfo.se). Dock bör man hålla i minnet att Kanada, till ytan, är världens näst största land och har drygt 37 miljoner invånare.

Kanadas Migrations-, flykting- och medborgarskapsminister, Ahmed Hussen, hävdar att ”Vi är ett åldrande samhälle. Vi har en växande ekonomi som behöver många nya arbetstagare”. En retorik som känns igen från Sverige.

I oktober är det val i Kanada och invandringen förväntas spela en framskjuten roll i valrörelsen.