Kathleen Lowreys kritik mot den feministiska vanföreställningen om att biologiskt kön inte existerar förargade så pass mycket på University of Alberta att hon sparkades från sin befattning i antropologiutbildningarnas ledning.

Det var i mars Lowrey, som själv är feminist, ombads att lämna sin befattning. Anledningen till att man ville bli av med henne är att hon med sin skepticism mot påståenden om att kön är en ”social konstruktion” gör elevernas miljö ”osäker”.

Detta skedde efter att ”en eller flera” studenter beklagat sig över Lowrey men utan att ha lämnat in någon formell skriftligt klagomål.

Man ansåg också att det inte låg i studenternas eller universitetets bästa intresse för Lowrey att fortsätta på sin post.

Trenden ska ha börjat på det ”progressiva” Evergreen College i Washington och sedan ha spridit sig till andra universitet runtom i USA och Europa.

Svensk jämställdhetspolitik

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, medverkade på Feministiskt forum 2014 var budskapet att kön är en social konstruktion.

På utställningen kunde man bland annat gå in i en tunnel där man fick frågan vilket kön man är i dag.

Enligt Birgitta Andersson, utbildare SKL och ansvarig för utställningen, ligger utställningen helt i linje med SKL:s uppdrag.

– Jämställdhet är ett kunskapsområde. Det finns gott om statistik som visar att kvinnor och män har olika livsvillkor. Den svenska jämställdhetspolitiken vilar på teorin om genussystemet, som utgår från en uppdelning mellan människors biologiska kön och det socialt konstruerade könet, det vill säga summan av alla föreställningar och idéer om kvinnligt och manligt som formar oss, betonar hon och tillägger:

– Utställningen visar vilka konsekvenser särhållningen får för både kvinnor och män, och hur kommuner och landsting arbetar för att motverka det, dvs. för ett jämställt samhälle.