Klimatforskaren Lennart Bengtsson nekas betalning för sin föreläsning på Senioruniversitet i Sollefteå. Detta på grund av påstått avvikande åsikter om klimatet. Han anses ha brutit mot underförstådda regler när han valde att tona ned den alarmistiska retoriken om jordens nära förestående undergång i en klimatkatastrof. ”Klimatfrågan har blivit en religion” konstaterar han kritiskt.

I höstas höll klimatforskaren Lennart Bengtsson, som publicerat 270 vetenskapliga artiklar om klimat och väder, en föreläsning vid Senioruniversitetet i Sollefteå om klimatförändringar. Efter föreläsningen vägrade dock Folkuniversitetet att betala honom och motiverade det med att Bengtsson har en ”avvikande uppfattning” i klimatfrågan. Det rapporterar Kvartal.

Bengtsson själv menar att det hela är ”ytterst märkligt, på gränsen till komiskt” och påpekar att det inte är en vetenskaplig kontroversiell uppfattning att klimatfrågan inte handlar om jordens undergång utan snarare en långsam uppvärmning. Det som Senioruniversitet uppfattar som avvikande i hans forskning överensstämmer med IPCC:s senaste rapport. Faktum är att IPCC till och med har refererat till hans forskning i sina rapporter.

LÄS ÄVEN: Ny domedagsrapport förutspår jordens undergång

Kritisk till hur klimatfrågan utvecklats till en religion

Bengtsson betonar att många har svårt att förstå klimatforskningen eftersom den är komplex och att klimatfrågan har utvecklats till en moralisk och känslomässig fråga, nästan som en religion. Han förtydligar att det inte rör sig om jordens undergång, utan en gradvis uppvärmning vilket gör att han upplever sig motarbetad av institutioner som försöker få klimatfrågan att verka som något annat.

Per Fahlén, tidigare styrelseledamot vid Senioruniversitetet Sollefteå, var närvarande under föreläsningen och menar att det inte fanns något kontroversiellt i Bengtssons föredrag. Istället anklagar han Folkuniversitetet för att motarbeta forskare som säger ”fel” saker och försöka tysta dem utan sakliga argument. 

LÄS ÄVEN: SD flyttar Widding från miljö- och jordbruksutskottet

Universitetets förklaring ”nonsens”

Martin Höög, som är stiftelserektor vid Folkuniversitetet region norr, framhöll att Lennart Bengtssons åsikter i klimatfrågan avvek från den gängse uppfattningen inom klimatvetenskapen. Han antydde att detta kan ha påverkat beslutet att inte betala för Bengtssons föreläsning, men förnekade officiellt att detta skulle vara orsaken och påstod istället att det handlade om att ansökan om finansiering inkom för sent.

Det är en förklaring som varken Bengtsson eller Fahlen köper. Fahlén menar att det är en efterhandskonstruktion och en byråkratisk skenmanöver.

– Nonsens, säger Fahlen. Detta är skrämmande. Man motarbetar folk som säger ”fel” saker. Utan sakargument försöker man tysta dem på detta sätt.

Han hävdar att frågan om stöd till föreläsningen skickades i god tid i förväg och påpekar också  att det aldrig tidigare har inträffat att innehållet i föreläsningar har diskuterats i förväg, och att det inte står något om detta i villkoren för att få stöd.

LÄS ÄVEN: Klimatextremister fortsätter utföra sabotage i trafiken

Ersättningen fortfarande obetald

En person som sitter i styrelsen för en liknande organisation som bokar föreläsningar under Folkuniversitetets paraply säger att de aldrig får sina föreläsningar eller föreläsare granskade eller godkända i förväg, och att de själva har stor autonomi när det gäller att välja vilka föreläsare de bjuder in.

Faktum kvarstår dock att ingen ersättning för föreläsningen ännu har betalats ut av Folkuniversitet.