Vem som utförde förra årets attentat mot Nord Stream är fortfarande höljt i dunkel och spekulationerna är många. Nyligen läckta underrättelsedokument visar emellertid att den ukrainska militären hade långt framskridna planer på att spränga gasledningen i en hemlig operation.

Det är inom ramen för den så kallade Discord-läckan där en stor mängd hemligstämplade underrättelsedokument offentliggjorts som uppgifter visar att amerikanska underrättelsetjänsten CIA redan i juni förra året, via en spionorganisation i Europa, fått kännedom om att Ukraina planerat skicka ett hemligt kommando bestående av sex dykare att sabotera gasledningen mellan Ryssland och Tyskland.

Tre månader innan sprängattentatet informerades enligt dokumenten Biden-regeringen av en nära allierad om att den ukrainska militären planerade just en sådan undervattensattack. Bedömare menar att uppgifterna som nu kommit i dagen är de mest graverande för att koppla sabotaget till Ukraina.

Amerikansk underrättelseofficer bakom läckan

Den europeiska underrättelserapporten läcktes och delades på chatplattform Discord, dock inte med allmänheten utan inom en begränsad grupp. Den person som pekas ut för läckan, som även innefattar andra hemliga dokument, är den amerikanske flyg- och underrättelseofficeren Jack Teixeira.

Han är föremål för rättsliga åtgärder efter att under uppmärksammade former ha gripits i sitt hem där man också hittade ett stort antal tunga vapen som han misstänks planerat använda i någon form av masskjutning.

Kände till ukrainska planen – peka ändå ut Ryssland

Uppgifterna i underrättelserapporten om de ukrainska planerna på att spränga Nord Stream grundar sig på information som inhämtats från en person i Ukraina. Uppgifterna kunde inte omedelbart bekräftas men CIA delade rapporten med Tyskland och andra europeiska länder.

Dokumenten visar att man inte bara i USA utan också i ett antal EU-länder haft misstankar gentemot Ukraina såväl före som efter den faktiska attacken. Trots det har man från samma länder pekat ut Ryssland som den sannolike förövaren till dådet. Fynd som den tyska utredningen av händelsen nyligen gjort uppges stärka misstankarna ytterligare om att Ukraina utförde attentatet.

Ingen kommentar från Vita huset eller CIA

Från såväl Vita huset som CIA har det varit locket på beträffande att svara på frågor från media om läckan, innehållet i dokumenten i allmänhet och uppgifterna om Ukraina som den skyldige till sprängningen av Nord Stream i synnerhet.

Washington Post, som skriver utförligt om läckan, säger sig dock ha fått bekräftelse från icke namngivna officiella källor inom regeringen på att uppgifterna är sanna. Man uppger också att man uppvaktats av personer därifrån med krav på att inte publicera vissa uppgifter, krav som tidningen skriver att man gått med på.

Från att tidigare med emfas ha pekat ut Ryssland som den trolige förövaren till att ha sprängt den egna gasledningen, har Biden-regeringen nu reviderat sin hållning något och erkänt att man inte har några bevis överhuvudtaget för dessa påståenden. Man är dock inte beredd att diskutera någon annan alternativ kandidat, inklusive Ukraina. En allmän instruktion till deltagarna i Natos toppmöten har varit ”prata inte med media om Nord Stream”.

Zelenskyj hölls oinformerad

De läckta uppgifterna fastställer att den ukrainska planen på att spränga gasledningarna hade förankring på högsta militära ort hos landets högst rankade general, Valerij Zaluzjnyj. Däremot ska president Volodymyr Zelenskyj inte ha informerats, detta för att om attacken genomfördes kunna förneka ukrainsk inblandning och inte äventyra sympatierna från väst, vilket ett erkännande om att ha saboterat Europas energiförsörjning skulle kunna göra.

Den ryska energijätten Gazprom är visserligen majoritetsägare i Nord Stream men energibolag i bland annat Tyskland, Frankrike och Nederländerna har också ägarandelar i projektet som man investerat mångmiljardbelopp i. Från Ukraina har man tidigare klargjort att man inte ser med blida ögon på Nord Stream och beklagat sig över att det gjort det möjligt för Ryssland att kringgå ukrainska gasledningar och därmed beröva landet stora inkomster som mellanhand i gasleveranser från Ryssland till EU..

Likheter och skillnader

Det som uppges tala emot att Ukraina utförde det faktiska attentatet är att det i de läckta dokumenten sägs att planerna ska ha lagts på is. Varför det beslutet ska ha tagits framgår inte och de likheter som den tyska utredningen funnit mellan den ukrainska planen och det verkliga attentatet beskrivs som så slående att Ukraina ändå måste misstänkas ha fullföljt sina planer.

I planen talas bland annat om ett team på sex erfarna dykare som ska operera under falska identiteter på ett civilt mindre ytfartyg och skicka ned en undervattensfarkost till havsbotten för att spränga ledningarna. Just på det sättet anses attentatet ha genomförts, man har bara inte kunnat styrka på vems uppdrag.

Personer hemmahörande i Ukraina har dock kunnat knytas till den hyrda stora fritidsbåten Andromeda som man tror användes vid sprängningen. Medan den officiella tyska utredningen inte velat peka ut Ukraina har tyska medier sedan de här uppgifterna framkom spekulerat i att attacken genomfördes av ukrainsk militär, antingen på egen hand eller i samarbete med andra aktörer.

Vissa uppgifter i den läckta ukrainska planen skiljer sig emellertid från hur attacken sedan ska ha genomförts. I planen talas exempelvis endast om att spränga Nord Stream 1, inte också den nyare Nord Stream 2. Man namnger också en annan avreseort för sabotageteamet än tyska Warnemünde som nämns i den tyska utredningen.

Bedömare anser dock inte att sådana avvikelser gör att Ukraina kan uteslutas som förövare. Planer kan ändras under resans gång och det spekuleras också i att den ukrainska militären blev varse att planen läckt ut och att man därför officiellt uppgav att den lagts på is och sedan när de ändå fortsatte, valde att ändra den i vissa avseenden.

Fler belägg för ukrainsk inblandning

Den nu läckta rapporten och uppgifterna om ukrainska medborgare bakom den hyrda båten är heller inte de enda beläggen för att Ukraina kan ha genomfört sprängningen. Washington Post har tidigare rapporterat om att officiella utredningar av händelsen i flera länder avslöjat kommunikation mellan pro-ukrainska aktörer om möjligheten att genomföra en attack mot Nord Stream.

Washington Post påminner också om den negativa syn på Nord Stream-projektet som funnits hos flera västländer, inte minst USA, för hur det gynnar och legitimerar Ryssland. Ett antal pro-ukrainska västländer har också pekats ut för inblandning i attacken.

Biden hotade utplåna Nord Stream

USA:s president Joe Biden klargjorde personligen i ett tal att Nord Stream skulle ”upphöra att existera” om Ryssland invaderade Ukraina. Uttalandet har av många uppfattats som ett direkt hot om att attackera gasledningarna och också varit avsett som ett sådant riktat mot Ryssland. Andra menar att det är en övertolkning av Bidens ord.

Klart är emellertid, skriver Washington Post, att man i Vita huset inte sörjer sprängningen, oavsett man var inblandad i den eller inte. De flesta bedömare är också eniga om att amerikanska påtryckningar låg bakom Tysklands oväntade beslut strax innan den ryska invasionen av Ukraina att inte ge klartecken för uppstart av Nord Stream 2, trots att det skulle medföra allvarliga konsekvenser för landets energiförsörjning där man i snabb takt lägger ned all kärnkraft.

Att reparera Nord Stream efter attentatet bedöms kosta motsvarande flera miljarder svenska kronor.