En sammanställning av siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och rättslig information visar att var fjärde person med namnet Ali i Sverige är dömd för brott.

På söndagseftermiddagen publicerade den borgerliga debattören Erik van der Heeg ett Facebookinlägg i vilket han hade sammanställt hur många personer som är folkbokförda med tilltalsnamnet ”Ali” i Sverige och hur många träffar det namnet ger i Lexbase som tillhandahåller rättslig information.

”14.914 personer har Ali som tilltalsnamn enligt SCB. I Lexbase ger ”Ali” 4.935 enskilda träffar.

Ergo: cirka 33 procent av alla i Sverige folkbokförda personer med namnet ”Ali” har dömts för brott under den senaste femårsperioden.”

Samhällsnytt har tittat närmare på siffrorna men istället för att bara söka på tilltalsnamn vidgade vi sökningen till att inkludera alla med ”Ali” som för- eller efternamn. Den sammanlagda siffran landar då på 40 790 personer.

När vi gör vår slagning av namnet ”Ali” mot belastningsregistret hos Lexbase företagstjänst Verifiera utan att använda någon tidsram får vi sammanlagt 9 742 träffar.

Det vill säga 24 procent av alla personer med namnet ”Ali” är dömda i brottmål.

Det bör i sammanhanget nämnas att det även kan förekomma kvinnor med namnet ”Ali” i resultatsiffran. Vid stickprovskontroll av domarna påträffade vi dock mycket få kvinnor.

Det bör också nämnas att det bland domarna kan finnas ett antal frikännanden men att dessa får antas vara så få att det inte påverkar resultatet på något avgörande sätt.


Fler namn

Vi har även granskat ett antal andra namn. Enligt SCB har exempelvis 26 867 personer namnet ”Ahmed”. En slagning i belastningsregistret genererar 4 944 träffar vilket motsvarar 18 procent av alla som bär namnet.

Namnet Murad bärs av 1 315 personer som för- eller efternamn. Av dessa förekommer 274 i belastningsregistret vilket är 21 procent.

LÄS ÄVEN: Brå ska utreda brottslighet bland invandrare