I en debattartikel i DN av Sven-Erik Österberg, ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, konstateras att det sedan 2005 gjorts felaktiga utbetalningar på 300 miljarder kronor. Trots de enorma summorna av skattebetalarnas pengar som försvinner görs inga ansträngningar eller uppföljningar för att komma tillrätta med situationen.

Det svenska välfärdssystemet läcker omkring 18 miljarder kronor per år, eller 5,5 procent av utgifterna exklusive ålderspensionssystemet. Detta motsvarar mer än hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag.

Enligt delegationens undersökningar är den främsta orsaken till de felaktiga utbetalningarna att uppgifterna som besluten grundas på inte är korrekta.

Nu föreslår man bland annat att ett råd inrättas med helhetssyn på överutnyttjande och felaktiga utbetalningar samt bekämpandet av svartjobb.

Träffsäkrare system och minskat läckage är viktigt för att upprätthålla förtroende för välfärdssystemen och för välfärdssamhället i stort, menar Österberg.

Man har också noterat att felaktiga utbetalningar från EU-budgeten hanteras väldigt annorlunda, där görs årliga uppskattningar av felnivåerna som diskuteras av EU:s finansministrar vid olika tillfällen. Regeringen informerar och förankrar sedan frågan hos riksdagen under året. Här handlar det om uppskattningsvis 0,9 miljarder i felaktiga utbetalningar per år.

En annan aspekt är myndigheternas digitalisering som bedöms kan ha negativa effekter för felaktiga utbetalningar. Studierna visar också att ett par av de ersättningssystemen med högst andel felaktiga utbetalningar är högautomatiserade.