➤ En allt större andel av alla lediga och nybyggda bostäder öronmärks ute i kommunerna för att härbärgera alla migranter som fått uppehållstillstånd. Denna diskriminering av svenskar på bostadsmarknaden innebär dels att många unga och studenter trängs undan, men också grupper med utsatta svenskar.

Detta framgår av en ny sammanställning och lägesrapport som länsstyrelserna gjort. Hemlösa svenskar får fortsätt vara hemlösa och svenskar som varit på behandlingshem för en missbruksproblematik blir kvar på behandlingshemmen trots att de är färdigbehandlade.

Hög invandring bakom bostadskrisen
Situationen har uppstått i spåren av en lång historik av exceptionellt hög asyl- och anhöriginvandring. I många kommuner ger de styrande politikerna självmant förtur åt migranter. I andra kommuner gör man det under tvång efter att den nya bosättningslagen klubbades igenom av riksdagen i mars förra året av samtliga partier utom SD.

Bosättningslagen tvingar
Lagen är en inskränkning i det kommunala självstyret och går i korthet ut på att staten och Migrationsverket bestämmer vilka och hur många personer som ska ges uppehållstillstånd i landet och hur många migranter som varje kommun ska ta emot. Sedan överlåts på kommunerna att lösa bostadsfrågan för dessa personer. Den kommun som vägrar kan lagföras och bötfällas.

LÄS MER: Lägenheter öronmärks för migranter i Skellefteå

Socialchef vittnar
En av dem som vittnar om snedvridningen på bostadsmarknaden när migranter får gå före i kön är Thed Carlsson, som är verksamhetschef för socialtjänsten i Hässleholm.

– Konsekvensen blir att andra som behöver bostad blir utan. De är vi inte skyldiga att tillgodose en bostad. Det handlar till exempel om personer som har fått sitta kvar på olika behandlingshem, institutioner och vårdinrättningar i stället för att få en egen lägenhet.

LÄS MER: Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Problem i de flesta kommuner
Det Thed Carlsson beskriver är inte unikt för Hässleholm. Enligt länsstyrelsernas rapport diskrimineras unga, studerande och utsatta svenskar i en majoritet av Sveriges kommuner.

Höga kostnader för kommuninvånarna
När det gäller de utsatta är det också en tung kostnadsfråga för kommunerna. En plats på ett behandlingshem kan kosta kommunens skattebetalare tusentals kronor om dagen, medan en lägenhet bara kostar motsvarande summa per månad.

Svenskdiskrimineringen ”är förkastlig”
– Förutom kostnaden för skattebetalarna så är det ju förkastligt ur ett individperspektiv om en person med tidigare missbruksproblematik till exempel är redo att flytta till en egen bostad men inte kan det, förklarar Thed Carlsson.

Illa idag, värre imorgon
Redan idag är situationen akut och kommunerna hårt ansträngda. Men av framtidsprognos som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort framgår att det kommer att bli ännu värre. Bortemot 100.000 migranter som har beviljats uppehållstillstånd ska tilldelas lägenheter bara det närmaste året.