Göteborgs-Posten (19-02-17) har granskat brottsligheten bland elever i Göteborgs grundskolor med fokus på brottstyperna våld och hot. Förra året gjordes i snitt en polisanmälning per skoldag gällande allvarliga brott i skolan och en fördubbling av anmälningarna till Arbetsmiljöverket har skett bara de senaste fem åren. Brotten är inte jämnt fördelade, skolor i ”utsatta” och invandrardominerade områden sticker ut markant både vad gäller antal brott och hur grova brotten är.

”Som att vara tillbaka i Syrien”, beskriver en elev skolmiljön. För hans egen del har det tagit sig uttryck i att han blev knivhuggen under ett storbråk på skolan. Knivar är dock inte de grövsta vapen som elever tar med sig till skolan, även skjutvapen förekommer.

Många typer av brott
Misshandel, strypgrepp och dödshot beskrivs som vardag. Personrån och sexuella ofredanden likaså. GP berättar hur rädda lågstadieelever sprang till expeditionen för hjälp efter att en högstadieelev övat prickskytte med skarpladdad pistol mot skolgårdens basketkorg. Knivar är vanligast och har man inte egna så stjäl man dem från träslöjden inför planerade dödshot mot andra elever.

Våldet tar sig olika uttryck – ibland är det två elever som gör upp, ibland är det olika grupperingar som möts i storslagsmål och ibland handlar det om att en elev utsätts för misshandel av ett helt gäng.

Misshandel med slag, sparkar och strypning tills offret svimmar, blöder eller drabbas av syrebrist är inte ovanligt, liksom att ambulans måste tillkallas för att föra brottsoffer till sjukhus. Knivar har använts i ungefär vart tionde fall som lett till polisanmälan.

Angered och Östra Göteborg sticker ut
Incidenter i invandrartäta Angered och Östra Göteborg, med problemtyngda områden som Bergsjön, dominerar stort och står för hälften av alla anmälningar. Siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att antalet allvarliga brott som polisanmälts och anmälts till Arbetsmiljöverket har fördubblats bara de senaste fem åren och att hälften av eleverna i årskurs nio utsatts för misshandel, stöld, rån eller sexbrott det senaste året.

Situationen påverkar tillsammans med övriga ordningsproblem möjligheterna att bedriva undervisning. Det är också ett arbetsmiljöproblem för lärare och annan skolpersonal som inte sällan är föremål för våldet och hoten.

Elever ”som inte mår bra”
GP har talat med rektorerna på de fem mest brottsutsatta skolorna. Den förklaring som flera ger är att skolan är en spegel av hur det omgivande samhället ser ut. Man framhåller också att de som begår brotten är elever ”som inte mår bra”. Ingen rektor nämner hög invandring eller bristande integration som bidragande orsak.