Malmö har i egenskap av det mångkulturella samhällets pilotprojekt i Sverige ställts inför en rad ’utmaningar’. Det gäller inte minst på skolans område. Nyligen tvingades inspektörer från Arbetsmiljöverket att låsa in sig när aggressiva elever gick till attack. Omdömet i rapporten efter inspektionen handlar om en skola i ”totalt kaos”. Det rapporterar Sydsvenskan.

Inspektörerna berättar om hur elever försökte sparka sig in i lärarrummet, hur skolans korridorer tömts på alla föremål som kan användas som tillhyggen så att eleverna inte ska ha något att slåss med, upprepade tillbud av fysiskt våld, gråtande och misshandlade lärare, elever som tilltalar lärare med fraser som ”Jag pissar på kränkningen, vad ska du göra åt det?”, söndersparkade dörrar, lektioner som måste ställas in på grund av ordningsproblem och mycket annat.

Och det handlar inte om äldre elever i en gymnasieskola eller ens i högstadiet. Skolan ifråga, som Sydsvenskan inte vill uppge namnet på, är en kommunal låg- och mellanstadieskola med så kallade ”särskilda undervisningsgrupper”, dvs för elever som saknar betyg i flera ämnen, har hög frånvaro och/eller är bråkiga och utåtagerande. Malmö stad riskerar nu böter på 100 000 kronor om kaoset på skolan inte stoppas.

Under inspektionen, i samband med att man tvingades barrikadera sig i lärarrummet, kom en lärare med en av de bärbara datorer man köpt in till eleverna. Den hade kastats i väggen och golvet och var nu totalförstörd. Hur många fler datorer som gått samma öde till mötes är oklart.

Inne i klassrummen mötte inspektörerna en miljö som liknade total vandalisering där böcker och annat skolmaterial haft sönder och kastats ut över hela lokalen. Man talade med lärare som vittnade om hård psykisk press efter att upprepade gångar ha blivit hotade och misshandlade av eleverna.

Arbetsmiljöverket dömer efter studiebesöket helt ut skolan som arbetsplats och kräver att kraftfulla och omfattande åtgärder vidtas. Bland annat förordas att personalen förses överfallslarm, att väktare eller polis ska finnas till hands och snabbt kunna ingripa när de anställda attackeras av eleverna och särskilt utformade självförsvarskurser för personalen med hänsyn taget till att man inte får bruka våld mot en elev.

Sydsvenskan uppger att man vid flertalet tillfällen sökt skolans rektor för en kommentar men att denne håller sig undan.

Uppdatering:

I den ursprungliga texten föll uppgiften bort om att den aktuella låg- och mellanstadieskolan har elever i ”särskilda undervisningsgrupper”.