I samband med en av Rasmus Paludans yttrandefrihetsmanifestationer i Uppsala i maj förra året attackerades hans bil av en uppretad mobb muslimer som kom utrusande ur den intilliggande moskén. En av männen som hoppade på bilens tak döms nu för skadegörelse och våldsamt motstånd. Trots att domstolen anser att fängelse är den rimliga påföljden väljer man att endast utdöma ett bötesstraff.

Det var den 1 maj förra året som advokaten, partiledaren och islamkritiske yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludan anlände till Uppsala för en manifestation där bland annat ett exemplar av Koranen skulle eldas upp men tvingades fly från platsen från en mobb uppretade muslimer.

När bilen stannar på en parkeringsplats upptäcks den av en grupp radikala muslimer i den stora moskén med minaret på andra sidan gatan. Männen rusar mot bilen och Paludan och hans medarbetare som just klivit ur fordonet ser sig nödsakade att sätta sig bilen igen och lämna platsen.

Innan man hinner starta bilen är den muslimska mobben dock framme och en av dem rusar upp på bilens tak och börjar hoppa och stampa på det så att plåtskador uppstår och vindrutan krossas. När bilen lämnar platsen rusar mobben efter.

Polis på platsen försöker gripa den man som hoppade på biltaket, som senare skulle identifieras som 41-årige Florian Lika. Denne gör emellertid våldsamt motstånd och polisen får ta till hårdhandskarna för att verkställa gripandet.

Bild: Polisen

En anmälan om skadegörelse och våldsamt motstånd upprättas som senare går till åtal. På torsdagen föll dom i målet.

Slipper fängelse

Florian döms på båda åtalspunkterna. Han har också erkänt handlingarna och i förhör uppgett att han blev provocerad i sin tro och inte kunde kontrollera sina känslor. Som motiv upper han också att han ville skrämma Paludan.

Tingsrätten konstaterar att brotten har ett straffvärde på 2 månaders fängelse. Men man ser erkännandet som en förmildrande omständighet och ser inte heller någon risk att Florian ska återfalla i brott.

Domstolen väljer därför att endast utdöma ett mindre bötesbelopp på 3 000 kronor. En större summa, strax under 55 000 kronor, ska Florian betala till biluthyrningsföretaget Avis som Paludan hyrt det aktuella fordonet av.

Beloppet inskränker sig till de skador han åsamkade fordonet och är nedsatt från de 72 450 kronor som Avis begärt. Bilen sattes senare samma dag i brand och tillfogades därvid ytterligare omfattande skador. Samnytt har inga uppgifter om att någon lagförts för det brottet.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

LÄS MER: VIDEO: Paludan-bilen nedbränd