Den redan svåra vårdkrisen i Sverige med resurs-, personal- och sängplatsbrist förvärras nu ytterligare. Värst blir det för de svårast och akut sjuka som inte kommer att kunna påräkna hjälp som står i paritet med sina trängande vårdbehov.

Ett exempel är akuten på Helsingborgs lasarett som har en fjärdedel av hela Skåne som upptagningsområde och redan är under hård press. I sommar kommer drygt en miljon skåningar att under större delen av dygnet ha tillgång till totalt två (2) akutsjuksköterskor och en (1) läkare.

Urvalskriterierna för vilka som ska få akutvård och vilka som ställs åt sidan, så kallad triage, måst nu skärpas ytterligare. Endast den som bedöms vara i akut dödsrisk – exempelvis en gängkriminell som kommer in med allvarliga skottskador – kommer att få vård medan övriga nekas och hänvisas till sin lokala vårdcentral.

– Vi höjer ribban för att få hjälp på akuten över hela dygnet, men vi kommer ha en väldigt sträng begränsning de timmar när vi har lägst bemanning, berättar akutchef Marcus Larsson för statstelevisionen.

Lägger över vårdbördan på vårdcentralerna

Vårdcentraler har i motsats till sjukhusens akutmottagningar sällan öppet dygnets alla timmar och tar i väldigt begränsad utsträckning emot drop in-patienter. Marcus Larsson uppger för SVT att man nu som han formulerar det ”stärkt samarbetet” med vårdcentralerna.

Detta för att kunna vältra över en väsentligt större del av vårdbördan på dem. Huruvida vårdcentralerna har resurser för det framgår inte men enligt Larsson har man härifrån lovat att göra så gott man kan. för att öka tillgängligheten.

Beskrivs som ”extremt” och ”haveri”

Trots att den svenska vårdkrisen inte är något nytt fenomen och gjort sig extra påmind under covid-pandemin har väldigt lite gjorts från ansvarigt politiskt håll för att åtgärda situationen. Enligt akutchef Marcus Larsson är situationen nu i stälelt värre än någonsin och han drar sig inte för att använda ord som ”extremt” och ”haveri” för att beskriva den.

– Vi har aldrig varit så utsatta, men jag har två saker att ta hänsyn till: Patientsäkerheten och arbetsmiljön för mina anställda. Hade vi inte tagit dessa drastiska beslut hade båda havererat, konstaterar han.

Men trots att man nu drar ned på servicen till en nivå som aldrig tidigare har skett är så många som trehundra sjuksköterskepass på akuten i Helsingborg i sommar fortfarande vakanta.