En vårdtagare i Västmanland larmade efter hemtjänst men någon hjälp kom inte. Detta på grund av en kommunikationsmiss där ingen agerade på larmanropet. Nästföljande dag påträffades personen död i hemmet.

Händelsen inträffade i Köpings kommun i början av juli i år och har nu anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det rapporterar SVT.

LÄS ÄVEN: Hemtjänst påträffade vårdtagare livlös – försökte inte rädda eller larma SOS

Det framgår av anmälan att personal inom vårdverksamheten inte ska ha fått något larm från vårdtagaren. Men samtidigt står det klart att personen ska ha larmat efter hjälp. Någonstans på vägen försvann nödropet, vilket kostade vårdtagaren livet

Ska intervjua hemtjänstpersonal

Vårdverksamheten uppger att man nu ska genomföra en händelseanalys genom att intervjua de anställda. Vidare ska man även se över personalens rutiner med vårdtagare och det påstått felaktiga larmsystemet.

LÄS ÄVEN: Hemtjänst fick två larm men nonchalerade och ”körde fel” – åldring dog

authorimage