I en intervju med statstelevisionen säger Vattenfalls vd Anna Borg att läget på elmarknaden inte hade varit lika allvarligt ifall man inte lagt ned Ringhals 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2. Samtidigt varnar hon för att prognoserna för vinterns elpriser ser mörka ut och att de kan bli dubbelt så höga jämfört med förra vintern.

Det är i SVT-programmet 30 minuter som Anna Borg sågar nedläggningen av fullt fungerande kärnkraft och konstaterar att om Sverige hade haft mer elproduktion i södra Sverige så hade dagens elpriser sannolikt varit lägre.

LÄS ÄVEN: Kritik mot regeringen – ljög väljarna rakt i ansiktet om kärnkraften

– Vi har fyra kärnkraftsreaktorer som har stängt i södra Sverige. Så priserna hade varit lägre om de hade varit igång, sa Borg.

Ifall myndigheterna hade valt att stänga kärnkraftsreaktorerna om man vetat det man vet i dag kan hon inte svara på.

Energipolitiska beslut

Kärnkraftsreaktorerna stängdes efter energipolitiska regeringsbeslut som gjorde fortsatt verksamhet omöjlig. Från Socialdemokraterna med stödpartier har det hetat att Vattenfall bedömde det som olönsamt att fortsätta hålla dem öppna.

LÄS ÄVEN: Ringhals stängdes trots hundratals miljoner i vinst

Borg skulle vilja se att södra Sverige haft mer elproduktion än vad som finns i dag, oavsett produktionstyp. Hon tror och hoppas också att det byggs ny kärnkraft och menar att det som krävs för att möjliggöra detta är att politiken ger kärnkraften långsiktiga förutsättningar.

– Det hade varit bra för det svenska energisystemet.

Svenska kraftnät bekräftar

I helgen rapporterade Samnytt om att en annan stor aktör på elmarknaden, Svenska kraftnät, var inne på samma spår. Då var det generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe som i statsradions lördagsintervju angav att anledningen till att svenska hushåll och företag riskerar bli bortkopplade från elnätet i vinter samt få extremt dyra elräkningar är den nedlagda kärnkraften.

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnät bekräftar: Nedlagd kärnkraft orsak till elkrisen

– Under ett antal år tillbaka har det ju lagts ner en del planerbar produktion i södra Sverige. Sen har det också tillkommit väldigt mycket produktion, i norra Sverige, vindkraft, och du inledde ju med att säga att vi är en stor nettoexportör av el. Men när det är som allra kallast, då vet ju vi av erfarenhet att det ofta blåser mindre. Och då är vi sen ett antal år tillbaka beroende av import, sa Medelius-Bredhe.