Peter Stilbs, professor emeritus i fysikalisk kemi, bjöds nyligen in av Sveriges Radio för att medverka i en diskussion i Vetandets värld om den påstådda globala uppvärmningen. I stället för en vetenskaplig diskussion där olika åsikter fick brytas med varandra menar Stilbs att SR valde en politisk vinkel där han själv pekades ut som representant för en grupp ”klimatförnekare” som merparten av programtiden ägnades åt att misstänkliggöra.

I veckans avsnitt av SwebbTV:s lördagsintervju berättar Stilbs om sin medverkan i SR Vetandets värld och sina reaktioner på hur han anser sig ha blivit förd bakom ljuset i samband med inbjudan. Han redogör också för sin syn på klimatdebatten i största allmänhet och presenterar uppgifter som han menar visar att det finns anledning att vara kritisk till klimatlarmen.

Stilbs är också kritisk till hur Sveriges Radio i programmet försökte skapa en metadebatt där man i stället för att diskutera fakta och statistik i klimatfrågan ägnade sig åt ad hominem-retorik. Bland annat gjordes gällande att det är samma personer som kritiserar FN:s klimatpanel som är ”främlingsfientliga”.

I programmet telefonintervjuas även Sveriges Radios vetenskapsredaktions chef Ulrika Björksten. Hon slår ifrån sig kritiken mot programmet och menar att de som larmar om jordens undergång inte har någon bevisbörda eftersom de representerar det hon kallar ”vetenskaplig konsensus”.

I stället är det enligt Björksten den som ifrågasätter domedagsprofetiorna som har hela bevisbördan. När frågorna blir för besvärliga säger Björksten att hon inte har tid att prata längre och avslutar samtalet.