I dagarna blev Kinas kommunistdiktator – formellt president – Xi Jinping återvald för en tredje mandatperiod av enpartiparlamentet, något som tidigare inte varit konstitutionellt möjligt. Under oktober förra året återvaldes han också för ytterligare en mandatperiod som generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti (KKP) – det enda tillåtna i landet.

När den kinesiska så kallade folkkongressen går mot sitt slut står det klart att den sittande presidenten/diktatorn Xi Jinping återvänder för en tredje mandatperiod. Jinping utnämndes 2012 till KKP:s generalsekreterare och året därpå erhöll han också presidentämbetet. Hans valplattform vid tiden för tillträdet var att tillgodose ekonomisk tillväxt samt att försöka motarbeta landets växande korruption.

LÄS ÄVEN: Kinesiska kommunistpartiets nationella kongress inleds

Rysslands president Vladimir Putin var snabb med att gratulera Jinping. Han sade i ett uttalande att ytterligare en mandatperiod kan räknas som ett erkännande för Jinping:s arbete med att utveckla landets ekonomi samt försvara dess nationella intressen på den globala arenan. Putin lovade också fortsatt gott samarbete gällande regionala frågor och avseende gemensamma internationella intressen.

LÄS ÄVEN: Stora kinesiska protester mot restriktioner och kommunistregimen

Jinping väntas hålla sitt linjetal under måndag nästa vecka, vilket också är den sista dagen på den kinesiska Folkkongressen.