I slutet av januari begärde den schweiziska miljömyndigheten BAFU att all användning av landets samtliga nya 5G-basstationer stoppas. Innan man godkänner att systemet används reguljärt vill man utföra tester för att avgöra ifall det utgör en fara för människors hälsa.

Sedan våren 2019 har redan flera schweiziska kantoner infört regionala stopp för utbyggnaden av 5G i väntan på vad pågående utredningar kommer fram till, rapporterar Strålskyddsstiftelsen.

Vad BAFU nu ska göra är att så verklighetsnära som möjligt undersöka exponeringen från 5G-antenner, vilket kan ta tid. I dagsläget skulle gällande gränsvärden sätta stopp för nästan hela systemet.

Moratorium

Samtidigt har mer än 260 vetenskapsmän och läkare gått samman i en skrivelse för att begära ett moratorium för 5G med hänvisning till den kraftiga ökningen av den för såväl människor som miljö konstaterat skadliga mikrovågsstrålningen.

Även från den schweiziska läkarföreningen har man förespråkat en stor försiktighet för 5G då det finns en mängd obesvarade frågor om dess potentiella skadeverkningar på det centrala nervsystemet och risk för cancer.

Det samlas även in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om 5G i landet.